Projekt SIO-TPLJ-2018-2019

Projekt SIO-TPLJ-2018-2019


Trajanje projekta: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2019

Kontakt: Vera Nunić

Telefon: 01 620 3 407

E-naslov: vera.nunic@tp-lj.si


Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 "SIO 2018-2019".

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Aktivnosti Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. v okviru operacije SIO Tehnološki park Ljubljana 2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Predvideni vsebinski sklopi podpore v obliki različnih nivojev aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

  • Faza 1: Podpora procesu preverbe poslovne ideje;
  • Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij;
  • Faza 3: Podpora v rasti in razvoju hitro rastočih podjetij - »scale up« podjetij.

Tehnološki park Ljubljana glede izvedbe aktivnosti Faze 3 sodeluje s:

- Primorskim tehnološkim parkom (PTP)
- Inkubatorjem Sežana (IS),
- Univerzitetnim inkubatorjem Primorske (UIP) in
-
Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI).


Nazaj