Projekt ARTE

Projekt ARTE


Trajanje projekta: 01. 09. 2017 - 29. 02. 2020

Kontakt: Simona Knežević Vernon

Telefon: 00386 (01) 620 3 490

E-naslov: simona.vernon@tp-lj.si


Projekt ARTE želi, programsko območje Italija-Slovenija, razviti v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicine. Okrepiti želi konkurenčnost območja in ga narediti privlačnega za naložbe v Smart Health in okrepiti sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi raziskovalnimi središči, bolnišnicami, podjetji, tehnološkimi parki in vlagatelji, ki (še) niso povezani in ne sodelujejo.

V projektu ARTE bosta projektna partnerja, Univerzitetna bolnišnica Videm in Ortopedska bolnišnico Valdoltra, izvedla klinično študijo s področja zdravljenja ortopedskih obolenj z uporabo matičnih celic.  Slednje bodo predhodno pripravljene v cutting edge biotehnološki napravi, imenovani GMP-in-a-Box, ki jo je razvil projektni partner VivaBioCell. Skupaj s Fakulteto za farmacijo, ki ima dolgoletne raziskovalne izkušnje s preučevanjem kostnih celic bodo izvedli zahtevno, vendar prebojno študijo na področju zdravljenja z matičnimi celicami.

Projektna patnerja, Tehnološki park Ljubljana in BioValley Investments pa bosta s svojimi podjetniškimi znanja in dobro razvitimi mrežami na programskem območju in tudi po ostalih državah Evrope, poskrbela, da bodo znanstveni rezultati postali zanimivi tudi za vlagatelje.

Glavni rezultati projekta

Partnerji projekta so se zavezali k uresničtvi naslednjih ciljev oz. rezultatov:

  • okrepiti udeležbo raziskovalnih središč in Univerz v čezmejnih raziskovalnih projektih za razvoj inovativnih biomedicinskih tehnik.
  • Okrepiti sodelovanje italijansko-slovenskih podjetijh in raziskovalnih središč na področju regenerativne medicine.
  • Izboljšati konkurenčnost italijansko-slovenskega trga na področju regenerativne medicine.
  • Povečati število inovativnih biomedicinskih tehnik v podjetjih in raziskovalnih središčih.

Partnerji projekta

Tehnološki park Ljubljana, SLO
VivaBioCell S.p.A, ITA
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, SLO
BioValley Investments, ITA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, SLO
Univerzitetna bolnišnica VIdem, ITA

Proračun projekta: 1.285.297,50 €
Projekt je sofinanciran iz programa Interreg Italija-Slovenija


Nazaj