PoMP - Podpora mladim v podjetništvu

PoMP - Podpora mladim v podjetništvu


Trajanje projekta: 01. 04. 2022 - 30. 04. 2024

Spletna stran:

https://pomp-ng.si/

Kontakt: Milan Lazarević

E-naslov: milan.lazarevic@tp-lj.si


Namen projekta PoMP je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti. 

V okviru projekta PoMP se bodo izvajale aktivnosti, ki vključujejo izobraževanja in delavnice za ravnatelje in ravnateljice šol ter učitelje, v šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali Akademijo PoMP, katere namen je predaja znanja in samostojna izvedba programa z mladimi.

V okviru projekta bo postavljena tudi spletna platforma, ki bo služila kot povezovalno omrežje za mentorje podjetništva, sklepni del projekta pa bo izmenjava dobrih praks z norveškim partnerjem, univerzo NTNU iz Trondheima, ki jo zastopa eden vidnejših evropskih strokovnjakov za poučevanje podjetništva, prof. Vegard Johansen.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

Partnerji projekta:

  • ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner)
  • Primorski tehnološki park,
  • Razvojni center Novo Mesto,
  • Tehnološki park Ljubljana,
  • Saša inkubator in
  • Norveški partner NTNU 

Projekt PoMP sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Celotni proračun projekta: 497.374 eur.


Nazaj