OIS-AIR: Vzpostavitev odprtega inovacijskega stičišča na področju jadransko jonske regije

OIS-AIR: Vzpostavitev odprtega inovacijskega stičišča na področju jadransko jonske regije


Trajanje projekta: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Kontakt: Peter Medica

Telefon: 00386 (01) 620 3 474

E-naslov: peter.medica@tp-lj.si


Pojem odprte inovacije pomeni paradigmo, ki predpostavlja, da bi podjetja lahko in bi morala uporabljati notranje in zunanje ideje ter notranje in zunanje poti na trg, ko razvijajo svojo tehnologijo (H. Chesbrough, 2006).

Projekt OIS-AIR si prizadeva za vzpostavitev in razvoj odprtega inovacijskega sistema jadransko-jonske regije, ki je konkurenčen in atraktiven na regionalni in meddržavni ravni. Projekt želi okrepiti in izboljšati razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti preko sodelovanja vseh akterjev na področju, od raziskovalne sfere do vladne politike.

Sodelovanje pri projektu OIS-AIR nam omogoča razvoj pristopa odprtih in povezovalnih inovacij na območju regije jadransko-jonskega območja, v povezavi s strategijo S4 Slovenije in krepitev povezav z deležniki nacionalnega in čezmejnega inovativnega ekosistema.

Glavni cilji projekta

Preko oblikovanja vozlišča OIS, ki bo usklajen s pilotnim makroregionalnim S3 bodo projektne aktivnosti usmerjene v:

  • izdelavo pilotne strategije S3 jadransko-jonskega območja z akcijskim načrtom kot piloten pristop v povezovanju celotne makro regije.
  • Razvoj sistema odprtega inoviranja jadransko-jonskega območja, z razvojem platforme, za sodelovanje MSP in gospodarskih institucij
  • zagon in delovanje inovacijskega vozlišča na področju jadransko-jonskega območja, s podprtimi inovacijskimi projekti in podporo raziskovalnih institucij, ter implementacijo novih interaktivnih pristopov za povezovanje ključnih deležnikov.

Glavni rezultati projekta:

Partnerji so se zavezali k uresničitvi naslednjih ciljev oz. rezultatov:

  • vzpostavitvi OIS-AIR HUB-a in mreže partnerjev,
  • ustanovitvi 7 inovacijskih centrov,
  • organizaciji okroglih miz z vladnimi organi in oblikovalci politike,
  • izvedbi meddržavnega poziva raziskovalcem in inovatorjem,
  • podelitvi finančnih spodbud raziskovalno-inovativnim projektom.

 

Partnerji projekta:

AREA Science Park, IT
Tehnološki Park Ljubljana, SLO
Hrvatska gospodarska komora, CRO
Naučno tehnološki park Beograd, SRB
Centre for Research and Technology – Hellas, GR
University of Basilicata, IT
Ministrstvo za finance, AL

Zaključna brošura projekta (v angleščini)


Nazaj