ODEON: Open Data for European Open iNovation

ODEON: Open Data for European Open iNovation


Trajanje projekta: 01. 12. 2017 - 31. 05. 2020

Kontakt: Aleš Pevc

Telefon: 00386 (01) 620 3 490

E-naslov: ales.pevc@tp-lj.si


Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je zagotoviti trajnostno rast evrospkih gospodarstev. Za doseganja tega cilja je nujno, da Evropa okrepi svoj inovacijski potencial in svoje vire uporabi karseda optimalno. Ena od oblik virov so javni podatki – vsi podatki, ki jih javna telesa Evropske Unije ustvarijo, zberejo ali zanje plačajo. Primeri takih podatkov so geografski, statistični, vremenski podatki ipd.

Do danes so taki podatki neizkoriščen vir – ocene kažejo, da bi se ti podatki lahko uporabili za nove produkte in storitve, kar bi lahko naneslo tudi do 40 milijard € na leto v EU. Odprtje javnih podatkov pa bi sodeč po študijah tudi spodbudilo civilno javnost k večji participaciji na različnih področjih.

Projekt ODEON išče odgovore kako upravljati z javnimi podatki in to tako, da krepi razmerja med državno digitalno agendo in e-upravo ter plarformami za odprte podatke (ang. Open Data) in si tako prizadeva za dostopnost javnih podatkov za spodbujanje inovativnosti v programskem območju Interreg Mediterranean.

Glavni cilji projekta

Glavni cilj projekta ODEON je vzpostavitev in testiranje modela in s tem povezanih instrumentov za izgradnjo inovativnega podatkovnega grozda, ki ga sestavljajo mala in srednja podjetja, startupi in raziskovalne ustanove, z namenom, da razvijejo podjetniško, tržno in socialno vrednost odprtih podatkov.

Ustanovljeni podatkovni grozdi bodo podpirali lokalni trajnostni ponudniki storitev (Data HUBs), ki bodo lahko vplivali na  javne inštitucije, da bodo te objavljale kvalitetne odprte podatke, ter s tem zagotavljale pomoč malim in srednjim podjetjem in startupom pri razvoju inovativnih izdelkov in storitev, ki bodo namenjeni prebivalcem. Posledično se bodo razvite storitve in izdelki razvijali tudi v širšem okolju, povečal se bo vpliv podatkovnega gospodarstva za trajnostno rast mediteranske regije. Izveden projekt s pilotnimi aktivnostmi bo vplival tudi na širše politike obdelovanja podatkov.

Projekt ODEON bo s svojimi dejavnostmi naslavljal tako lokalne, regionalne kot nacionalne oblasti za izboljšanje izvajanja politik e-uprave z razpoložljivimi podatki (javni informacijski sistem); grozde in MSP, ki se ukvarjajo s podatki / digitalnimi tehnologijami in strateškimi sektorji mediteranske regije (modra rast, zelena rast, kreativne industrije) s ciljem inoviranja ter tako razvoj podjetništva. Projekt ODEON ni namenjen samo gospodarski rasti območja Mediterana, temveč želi tudi prispevati k  spodbujanju socialnih inovacij.

Glavni rezultati projekta

Partnerji projekta so se zavezali k uresničtvi naslednjih ciljev oz. rezultatov:

•    Podpiranje javnih akterjev in e-uprave.
•    Povečanje dostopnosti javnih podatkov civilni javnosti.
•    Promocija inovativnih storitev in produktov MSP-jev na področju odprtih podatkov.
•    Ustanovitev lokalnih “Data Hub-ov” za podporo regijski podatkovni ekonomiji.

Partnerji projekta

Regione Veneto, ITA
Gospodarska zbornica Črne Gore, MNE
Hrvaška agencija za malo gospodarstvo, inovacije in investicije, CRO
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., SLO
Greek Free Open Source Software Society, GR
Vlada avtonomne skupnosti Aragonija, ESP
Agencija za trajnostna mediteranska mesta in teritorij, FRA
Gospodarska zbornica Padove, ITA

Proračun projekta: 2,013,842.76 €

Read here: Newsletter N.5


Nazaj