JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za (regijo) Osrednjeslovenska

JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za (regijo) Osrednjeslovenska


Trajanje projekta: 01. 01. 2023 - 31. 10. 2023


Zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

  • h krepitvi podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
  • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj operacije: z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Trajanje operacije: 1. 1. 2023 – 31. 10. 2023

Aktivnosti Tehnološkega parka Ljubljana, v okviru operacije JR podporno okolje 2023, so sofinanciran projekt s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • informiranje in promocija,
  • usposabljanje in dogodki,
  • podjetniško mentoriranje.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene, so:

  • potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),
  • MSP v vseh fazah razvoja


Nazaj