JR podporno okolje 2023 – 2025, za Osrednjeslovensko regijo

JR podporno okolje 2023 – 2025, za Osrednjeslovensko regijo


Trajanje projekta: 01. 11. 2023 ob10:00 - 31. 12. 2025 ob 23:59

Kontakt: Katja Čenčur

Telefon: +386 (0)1 620 34 00

E-naslov: katja.cencur@tp-lj.si


Projekt je namenjen zagotavljanju podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Cilj:

z vidika operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

  • h krepitvi podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
  • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • informiranje in promocija,
  • usposabljanje in dogodki,
  • podjetniško mentoriranje.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene, so:

  • potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo) in
  • MSP v vseh fazah razvoja.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Aktivnosti Tehnološkega parka Ljubljana, v okviru operacije JR podporno okolje 2023 – 2025, so sofinanciran projekt s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.


Nazaj