FISH-AGRO TECH CBC

FISH-AGRO TECH CBC


Trajanje projekta: 01. 07. 2017 - 31. 12. 2019

Spletna stran:

https://www.ita-slo.eu/

Kontakt: Simona Knežević Vernon

Telefon: 01 6203490

E-naslov: simona.knezevic.vernon@tp-lj.si


Projekt Fish-Agro Tech CBC, ki ga financira program Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, se je začel 1. julija 2017. Namen projekta je ustvarjanje skupnih partnerstev med tehnološki parki in znanstveno tehnološkimi ustanovami ter podjetji v čezmejnem prostoru, na kmetijsko-živilskem in ribiškem področju ter na področju akvakulture ob sodelovanju lokalnih akcijskih in obalnih skupin (LAS in OAS).

Cilj projekta je iskanje najustreznejših znanj za preučevanje tematik, ki so posebej zanimive za podjetja na navedenih področjih in z analizo potreb po inovacijah ter opredelitvijo podpornih področij in storitev.

Potrebe delavcev, pridelki in načini pridelave, ribištvo in gojenje so tako na kraškem kmetijskem območju kot na “morski” strani tržaškega zaliva, na obeh straneh meje, enake. Skozi leta se je ponudilo več priložnosti za iskanje skupnih rešitev. Aktivnosti se bodo izvajale s pristopom odprtih inovacij z uporabo metodologije za ugotavljanje potreb podjetij na obravnavanem področju. Raziskovalne in inovacijske centre bodo s potrebami seznanjali tehnološki mediatorji s pomočjo primerjalne analize in spremljanja podjetij.

Na tak način se bodo ugotavljali skupni interesi podjetij s ciljem iskanja inovativnih rešitev za proizvode in postopke, ki bodo omogočili:
- razvoj novih proizvodov ter izboljšanje njihove kakovosti in njihovih značilnosti;
- podaljšanje trgovske uporabnosti živil;
- znižanje stroškov proizvodnje;
- inovacijo proizvodnih procesov in povečanje učinkovitosti. Izdelan bo čezmejni področni načrt ukrepov za tehnološki transfer s promocijo posebnih pilotnih projektov in ustanavljanjem čezmejnih grozdov, mrež in partnerstev.

Projektne aktivnosti so se začele s 1. julija 2017 in bodo trajale 30 mesecev. Projekt se izvaja v okviru programa: “Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020”.


Nazaj