Erasmus za mlade podjetnike

Erasmus za mlade podjetnike


Trajanje projekta: 01. 02. 2019 - 31. 12. 2022

Spletna stran:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

Kontakt: David Rakar

Telefon: +386 (0)31 342 221

E-naslov: erasmus@tp-lj.si


Tehnološki park Ljubljana že od leta 2019 sodeluje v programu Erasmus za mlade podjetnike, ki bodočim in mladim podjetnikom pomaga pridobiti kompetence in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja.

Podjetniki gredo na izmenjavo v uveljavljeno podjete v Evropski uniji za 1 do 6 mesecev in med bivanjem pridobijo neprecenljive izkušnje, si izmenjujejo znanje in ideje.

Če ste že izkušeni podjetnik, pa lahko v programu sodelujete kot podjetnik gostitelj v vlogi mentorja mladim podjetnikom. Več informacij tukaj.

V program se lahko vključite vsi: študentje, mladi in ostali, ki si želite v prihodnosti postati podjetniki in tisti, ki že imate podjetniško idejo.

V program se lahko prijavite tudi tisti, ki že imate svoje podjetje, mlajše od 3 let. Izključeni niste niti izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje podjetje že več kot 3 leta. Slednji lahko postanete gostitelji mladim oz. bodočim podjetnikom.

Kaj program omogoča podjetnikom?

  • pridobitev neprecenljivih izkušenj v eni izmed sodelujočih držav EU,
  • izboljšanje podjetniških kompetenc,
  • izboljšanje jezikovnih znanj in kompetenc,
  • povezovanje poslovnežev in MSP,
  • izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU prek bodočih in mladih podjetnikov,
  • olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev.

Kako lahko sodelujete?

Vsi, ki želite sodelovati v programu podjetniške izmenjave, oddajte spletno prijavo, dodajte življenjepis (Europass) in poslovni načrt ter izberite svojo želeno lokalno kontaktno točko - posredniško organizacijo. Lokalna kontaktna točka vas bo usmerjala skozi celoten postopek.

Ključni koraki v postopku sodelovanja v programu:

  • pripravite vse potrebno za prijavo: življenjepis, motivacijsko pismo in poslovni načrt;
  • registrirajte se prek spletnega obrazca in k prijavi dodajte svoj življenjepis in poslovni načrt ter izberite svojo lokalno posredniško organizacijo;
  • poiščite primernega podjetnika gostitelja v tujini, lahko s pomočjo posredniške organizacije ali samostojno preko baze mladih podjetnikov;
  • z novim podjetnikom ali podjetnikom gostiteljem sklenete program usposabljanja in se obrnite na nas za ureditev podrobnosti;

Začetek bivanja v tujini: izmenjava lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo razdelitve trajanja v več ločenih časovnih sklopov (pod pogojem, da skupno časovno obdobje izvajanja usposabljanja ne preseže obdobja 12 mesecev).

Finančna pomoč se novemu podjetniku izplača v več izplačilih, v skladu s sporazumom, sklenjenim med podjetnikom in njegovo lokalno kontaktno točko.

Več informacij o programu na uradni spletni strani programa Erasmus za mlade podjetnike.

Obrnite se na koordinatorja programa v Tehnološkem parku Ljubljana:

   - David Rakar, erasmus@tp-lj.si

 


Nazaj