ERASMUS+ Karierna soba pobega v prihodnost - poklici prihodnosti in kompetence prihodnosti

ERASMUS+ Karierna soba pobega v prihodnost - poklici prihodnosti in kompetence prihodnosti


Trajanje projekta: 01. 09. 2023 ob10:00 - 28. 02. 2025 ob 23:59

Spletna stran:

https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/karierna-soba-pobega-v-prihodnost

Kontakt: Aleš Pevc

Telefon: 01 620 34 00

E-naslov: ales.pevc@tp-lj.si


V okviru Erasmus+ projekta bomo ustvarili digitalizirano in mobilno KARIERNO SOBO POBEGA V PRIHODNOST. Prihodnosti ne moremo ubežati. Lahko pa »pobegnemo v prihodnost«, tako da na inovativen in motivacijski način spodbudimo zanimanje za različne poklicne priložnosti in socialno vključevanje. Soba pobega bo namenjena karierni orientaciji in bo zasnovna kot inovativno učno okolje. Spodbujala bo razvoj ključnih kompetenc prihodnosti (reševanje problemov, kritično razmišljanje, etična presoja in odločanje …), ki jih potrebujemo za opravljanje poklicev prihodnosti, razvijati pa jih moramo v sedanjosti.

Cilj projekta:

Uvajanje digitalizacije v obstoječe karierno svetovanje z uporabo sobe pobega.

Skladnost s cilji ukrepa:

 • povečati kakovost dela in praks vključenih organizacij in institucij ter se odpreti za nove akterje, ki sami po sebi niso vključeni v en sektor,
 • kepiti zmogljivost organizacij za transnacionalno in medsektorsko delo,
 • omogočiti preobrazbo in spremembo (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni), kar bo sorazmerno z okvirom posamezne organizacije pripeljalo do izboljšav.

Rezultati projekta:

 1. Partnerji bomo izmenjali izkušnje in vzpostavili dolgoročno mednarodno sodelovanje, ki bo osnova za razvoj novih pristopov v kariernem svetovanju.
 2. Partnerji se bomo seznanili in se usposobili za najnovejše pristope uporabe sobe pobega pri kariernem svetovanju.
 3. Uvedba digitalizacije v karierno svetovanje.
 4. Uporaba novih metod kariernega svetovanja.
 5. Pilotna postavitev mobilne digitalizirane sobe pobega v prihodnost.
 6. Karierni svetovalci bomo pridobili nova znanja in orodja na področju kariernega svetovanja, s poudarkom na poklicih prihodnosti in kompetencah prihodnosti.
 7. Karierni svetovalci v Sloveniji in na Hrvaškem bomo spoznali nove možnosti, pristope in orodja na področju kariernega svetovanja kar bomo uporabljali tudi po zaključku projekta.
 8. Svetovanci bodo dobili nov inovativen pristop kariernega svetovanja.

Ciljne skupine:

Primarna ciljna skupina so karierni svetovalci, ki delajo na področju izobraževanja odraslih in karierni svetovalci, ki delajo z mladimi:

 • šolski svetovalni delavci iz osnovnih in srednjih šol,
 • svetovalci iz kariernih centrov za mlade in za študente,
 • predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z vseživljenjsko karierno orientacijo,
 • strokovni delavci šol.

Sekundarna ciljna skupina:

 • osnovnošolci in njihovi starši.
 • srednješolci in študenti, ki potrebujejo pomoč pri izbiri poklica ali pri spremembah oziroma prehodih na karierni poti,
 • osebe z manj priložnostmi,
 • osebe, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih, kot so najbolj oddaljene regije,
 • brezposelni, zaposleni.

Partnerji:

 • Cene Štupar – CILJ, vodilni partner (Slovenija) www.cene-stupar.si
 • Panoptikum, Marko Cafnik s.p., član XR skupnosti v okviru Tehnološkega parka Ljubljana (Slovenija)
 • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Hrvaška) www.dante-ri.hr
 • Tehnološki park Ljubljana, pridružen partner (Slovenija) www.tp-lj.si

 

Projekt financira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.


Nazaj