DIVA: Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij

DIVA: Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij


Trajanje projekta: 01. 03. 2019 - 28. 02. 2022

Spletna stran:

https://www.ita-slo.eu/it/diva

Kontakt: Gašper Juvančič

Telefon: +386 (0)1 620 3 490

E-naslov: gasper.juvancic@tp-lj.si


Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bodo na področju digitalne transformacije ustvarjale pametne tehnologije za skupnosti in tako uspešno nastopale na globalnem trgu. Projekt DIVA vzpostavlja čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi trans disciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem se bo omogočilo delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Glavni skupni cilji projekta


Splošni cilj projekta je ustvariti prepoznaven ekosistem čezmejnega sodelovanja v katerem bodo vznikale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti razvoj in implementacijo metodologij s katerimi bomo omogočali pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Glavni rezultati projekta


V prvi fazi projekta DIVA bomo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik v katerih bomo zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način bomo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki bodo sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta bomo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki jih bomo povezali z zainteresiranimi SME. Tu bomo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje z sodobnimi in tradicionalnimi podjetji, ki bodo lahko participirale v inovacijskih protokolih s katerimi bomo reševali njihove potrebe. Istočasno bomo vodili niz podpornih dejavnosti s katerimi bomo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki jih bomo senzibilizirali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.
Tretja raven projekta bo realizacija vsaj 20 konkretnih čezmejnih pilotnih projektov s katerimi bomo testirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih neglede na to ali bo rezultat pilotov tehnološka aplikacija ali družbena inovacija.


Partnerji projekta


Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, Benetke, Italija
Dežela Veneto –Direkcija za kulturo in šport, Benetke, Italija
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Univerza Iuav Benetke, Italija
ECIPA Scarl, Benetke, Italija
Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport, Trst, Italija
Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale, Gorica, Italija
Friuli Innovazione, Znanstveno in raziskovalno središče, Videm, Italija
Znanstveni in tehnološki park AREA, Trst, Italija
Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti, Nova Gorica, Slovenija
ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o, Nova Gorica, Slovenija
Primorski tehnološki park d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Ljubljana, Slovenija
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenija
RRA Zeleni kras d.o.o, Pivka, Slovenija

Celotni proračun projekta
3.525.018,70 €

Preberite predstavitev projekta na strani 97 v reviji PLATINUM.


Nazaj