DIHsP4_MEDICINE: Povezovanje evropskih Digitalnih inovacijskih vozlišč (DIH) na področju zdravja, med njimi vzpostavit koridorje za nemoten pretok informacij, izkušenj in znanja ter pripraviti stabilne dolgoročne programe.

DIHsP4_MEDICINE: Povezovanje evropskih Digitalnih inovacijskih vozlišč (DIH) na področju zdravja, med njimi vzpostavit koridorje za nemoten pretok informacij, izkušenj in znanja ter pripraviti stabilne dolgoročne programe.


Trajanje projekta: 01. 07. 2022 - 30. 06. 2024

Kontakt: Rebeka Žerovnik, Sandra Bradeško

E-naslov: rebeka.zerovnik@tp-lj.si; sandra.bradesko@tp-lj.si


Eden izmed pomembnejših stebrov pobude Evropske komisije o enotnem digitalnem trgu je razvoj mreže digitalnih inovacij (DIH). DIH-i kot »one stop shop« pomagajo podjetjem pri boljši konkurenčnosti glede svojih poslovnih in proizvodnih procesov, izdelkov ali storitev z uporabo digitalnih tehnologij. Poslanstvo DIH-a je pomagati podjetjem (predvsem novoustanovljenim in MSP) pri boljšem razumevanju in preizkušanju, kako lahko digitalne tehnologije izboljšajo njihovo učinkovitost, uspešnost in kakovost izdelkov – z drugimi besedami, njihovo konkurenčnost.

V zadnjih desetletjih so se dejavnosti, povezane z zdravjem, razvile iz reaktivnega pristopa (zdravljenje bolezni) v pristop, ki temelji na medicinski paradigmi P4: Prediktivno, Preventivno, Personalizirano in Participativno. V tej novi paradigmi je uporaba digitalnih tehnologij ključna.

Projekt DIHsP4_MEDICINE želi poiskati že obstoječi potencial med DIH-i, osredotočenimi na dejavnosti povezane z zdravjem.  Pridobljene izkušnje in znanje v okviru projekta, bodo omogočile tako izkoriščanje te teh za izvajanje skupnih dolgoročnih in stabilnih programov za spodbujanje sodelovanja med DIH-i, kot tudi raziskovanje priložnosti za vzpostavitev stabilnih koridorjev za oblikovanje teh sodelovanj.

Partnerji:

Universidad Autonoma de Madrid (ES) – vodilni partner

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (SI)

Asociatia Transilvania IT (RO)

Minalogic Auvergne-Rhone-Alpes (FR)

 

Vrednost projekta: 499.337,50 EUR


Nazaj