digitalLIFE4CE Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions

digitalLIFE4CE Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions


Trajanje projekta: 01. 05. 2017 - 31. 10. 2019

Kontakt: Mojca Cvirn

Telefon: 00386 (0)1 620 3 406

E-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si


Projekt digitalLIFE4CE išče nove rešitve na področju integriranih sistemov v digitalnem zdravju.  Vključene regije se srečujejo z razdrobljenostjo zdravstvenega sistema in šibkim sodelovanjem med ključnimi deležniki kar negativno vpliva ​​na učinkovitost samega sistema, ponudnikov zdravstvene oskrbe kot tudi samih koristnikov storitev. Projektni parnterji bodo zato pri iskanju rešitev na predstavljen izziv vključevali tako oblikovalce politik, ponudnike rešitev in tehnologij, strokovno javnost (R&D) kot tudi druge pomembne deležnike regionalnih zdravstvenih ekosistemov.

Newsletter april 2018.

Newsletter junij 2019.

Partnerji projekta digitalLIFE4CE bodo oblikovali platformo in podporne storitve, ki bo na inovativen način povezovala posamezne ekosisteme in deležnike ter jim omogočila vzpostavitev sodelovanj in zavezništev. Ključni cilj platforme je izboljšanje pogojev za uvajanje inovativnih digitalnih rešitev v zdravstvu ter večja in usklajena podpora inovativnim podjetjem, ki delujejo na tem področju. Dolgoročno bodo primeri dobrih praks vzpodbudili nastajanje večjega števila novih rešitev in novih podjetjij na prodročju digitalnega zdravja.

Glavne aktivnosti projekta bodo:

 • Digital Healthcare Execelence Spots – orodje v podporo mapiranju znanja in rešitev ter ključnih deležnikov na področju digitalnega zdravja, ki bo pripomogel k oblikovanju zavezništev  in akcijskih načrtov za izboljšanje instrumentov politik, njihovih ciljev kot tudi realizacijo inovativnega potenciala na tem področju;
 • CE Digital Healthcare Networks – vzpostavitev mreže ključnih patnerjev CE digitalhealth ekosistema: modularni sistema za prenos znanja ter programa mobilnosti, ki bo spodbujal transnacionalno sodelovanje pri razvoju novih tehnoloških rešitev;
 • Digital Healthcare Pilot & Demonstration Cases – vzpostavitev platforme (hub) in pilotno testiranje razvitih rešitev na področju digitalnega zdravja, kjer skupine sestavljene po sistemu "quadruple helix" sodelujejo pri upravljanju in širjenju zavezništev ter prenosu znanja;
 • Transnational Strategy - stalna platforma odločevalcev in deležnikov z namonom oblikovanja transnacionalnega akcijskega načrta in oblikovanje novih podbud.

Poleg Tehnološkega parka Ljubljana, so partnerji projekta še:

 • University of Applied Sciences, Avstrija,
 • Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection, Nemčija,
 • Association for Promoting of Health Business in the Region of Lepizig, Nemčija,
 • Bruno Kessler Foundation, Italija,
 • Autonomous Province of Trento, Italija,
 • Tehnološki park Ljubljana, Slovenija,
 • Panon Business Network Association, Madžarska,
 • STEP RI, Science and Technology Park of the University of Rijeka, Hrvaška,
 • Wroclaw Technology Park, Poljska.

Nazaj