CE – Connector: Grajenje znanja in povezav med poslovnimi angeli in javnimi finančnimi viri v teritorialnih ekosistemih, z namenom zapolnitve finančne vrzeli s katero se srečujejo inovativna zagonska podjetja.

CE – Connector: Grajenje znanja in povezav med poslovnimi angeli in javnimi finančnimi viri v teritorialnih ekosistemih, z namenom zapolnitve finančne vrzeli s katero se srečujejo inovativna zagonska podjetja.


Trajanje projekta: 01. 04. 2019 - 31. 03. 2022

Spletna stran:

www.interreg-central.eu/CE-Connector

Kontakt: Mitja Divjak, Gašper Juvančič

Telefon: +386(01) 6201770

E-naslov: mitja.divjak@tp-lj.si, gasper.juvancic@tp-lj.si


Glavni cilji in aktivnosti projekta

Zagonska podjetja so ključno gonilo inovacij in zagotavljajo blaginjo srednje Evrope. Kljub novim razpoložljivim shemam financiranja, ostaja med „3Fs“ (prijatelji, družina in ustanovitelji) in tveganim kapitalom velika finančna vrzel. Ena izmed rešitev je okrepljeno sodelovanje med ponudniki javnih finančnih virov, ki spodbujajo naložbe, skupinami poslovnih angelov in inovativnimi zagonskimi podjetji.

Glavni rezultati

Projekt CE-Connector bo povečal število poslovnih angelov in izboljšal njihove naložbene kompetence.

Med njimi bo vzpostavil trajnostne povezave in okrepil povezave s ponudniki javnih finančnih vzvodov, industrijo in ekosistemi sodelujočih držav. Takšni ekosistemi bodo olajšali pilotna investiranja v zagonska podjetja, ki so pomembna za dva izbrana strateška segmenta teritorialne strategije pametne specializacije.

Novo omrežje CE-Connector bo nadalje omogočilo nad-regionalno so-investiranje v zagonska podjetja, in omogočilo novoustanovljenim podjetjem iz drugih segmentov iskanje finančnih sredstev v drugih državah.

Partnerji

Češka republika: DEX Innovation Centre + Innovation centre of the Usti Region

Hrvaška: Optimization + Zagreb Innovation Centre Ltd. + Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments

Madžarska: P-INVENT Consulting, Trading and Services Kft. + Széchenyi Venture Capital Fund Manager Ltd. + Hungarian Business Angel Network (HUNBAN)

Slovenija: Bogatin, market research and consulting company, Ltd. + Technology Park Ljubljana + Slovene Enterprise Fund + Business Angels of Slovenia + Government Office for Development and European Cohesion  policy

Poljska: Lodzkie Region + Centre for Support of Entrepreneurship „Connect“ Sp. LTD 

Nemčija: Automotive . Engineering . Network - The Mobility Cluster e.V. + City of Karlsruhe

Belgija: The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players

Celotni proračun projekta

1.995.288,03 EUR

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske unije (ESRR)

 


Nazaj