CARE4TECH - Pametne tehnologije v Alpskem prostoru

CARE4TECH - Pametne tehnologije v Alpskem prostoru


Trajanje projekta: 01. 11. 2016 - 31. 10. 2019

Spletna stran:

http://www.alpine-space.eu/projects/care4tech/en/about/the-project/overview

Kontakt: Mojca Cvirn

Telefon: +386 (0)1 620 3 406

E-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si


Z uporabo tehnologij s področja “Pametno življenje – Smart Living” projekta CARE4TECH želimo transformirati razpoložljivo, vendar razpršeno znanstveno, tehnološko in inovacijsko skupnost v Alpskem prostoru v stabilno in hkrati vodilno areno znanja, s ciljem boljšega sodelovanja med vsemi deležniki  "quadruple helix" sistema.

Projekt CARE4TECH na inovativen način povezuje tehnološko usmerjena načela Raziskovalne agende 2020 in cilje z več nivojskim političnim pristopom mednarodnega "quadruple helix" sistema. Cilj projekta je:  Harmonizacija in povezovanje razpoložljivih mehanizmov znanja in sodelovanja Alpskega prostora na področju odločnosti tehnologij za pametno življenje.

Glavni izdelki projekta bodo:

  • AS Brain Base - transnacionalni dinamični atlas znanja vodilnih primerov in pristopov, ki predstavlja deležnike, rešitve, pristope k inoviranju in poslovanju na področju pametnih tehnologij, katera odpirajo kreacijo strateških in političnih zavezništev;
  • AS Alliance - zavezništva alpskega prostora - na znanju temelječa struktura, ki podpira tematsko odličnost v sodelovanju, tehnologijah in inovacijah;
  • Alpine Campus - več nivojski inovacijski živi laboratorij kot osnova za modularni učni sistem na področju tehnologij pametnega življenja, kjer skupine sestavljene po sistemu "quadruple helix" sodelujejo pri upravljanju in širjenju zavezništev;
  • AS Task Forces – podporni tim osnovan na "quadruple helix" sistemu
  • AS Think Tank - stalna platforma odločevalcev in deležnikov, katero formalno ustanovimo s pomočjo načrta in jo povežemo z EU iniciativami (Vanguard / RIS3 etc.), da bi optimalno izkoristili in razširili CARE4TECH izdelke in njihove potenciale.

Z aktivni sodelovanjem vseh deležnikov in obstoječih struktur AS  v vseh Regije bomo krepi tehnološke odličnosti in zagotavljali bistvene doprinost k boljšim inovacijskim politikam.

Poleg Tehnološkega parka Ljubljana, so partnerji projekta še: Fachhochschule

Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung in Evolaris next level GmbH iz Avstrije, microTEC Südwest e.V. in Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ter Bayern Innovativ

GmbH iz Nemčije, AFIL – ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA ter IDM Südtirol-Altoadige iz Italije, Pomurski tehnološki park iz Slovenije, ter PLASTIPOLIS, Pôle de compétitivité Plasturgie iz Francije, partner projekta pa je tudi Stiftung TECHNOPARK® Zürich iz Švice

Vrednost projekta: 1,847 mio EUR.


Nazaj