3DCentral - Pametni inženiring in 3D prototipiranje

3DCentral - Pametni inženiring in 3D prototipiranje


Trajanje projekta: 01. 06. 2016 - 30. 11. 2018

Spletna stran:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html

Kontakt: Mojca Cvirn

Telefon: +386 (0)1 620 3 406

E-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si


S projektom 3DCentral želimo povezati inovacijske otoke v trajnostno mrežo inovacijskih regij. Projekt je osredotočen na pametno inženirstvo in hitro prototipiranje na področjih, kjer obstaja potencial za konkretno sodelovanje na današnjih in prihodnjih trgih za partnerje, ki prihajajo iz Srednje Evrope. S projektom želimo povezati obstoječo bazo znanja na področju Centralne Europe, ki je premalo strukturirana in predvsem premalo povezana. To se kaže v manjši učinkovitsoti neakterih regij, raziskovalno razvojnih institucij in poslovnega sektorja.

Glavni cilji projekta so:

 • vzpostavitev prilagojenih osi znanja na področju tehnologij in inovacij, ki so integrirane v Evropske mreže odličnosti,
 • omogočanje deležnikom regionalnih inovacijskih sistemov, da optimizirajo učinkovitost njihovih razvojnih in inovacijskih procesov in
 • nadgradnja števila transnacionalnih sodelovanj v Srednji Evropi znotraj razvoja in raziskav, inovacij, poslovnega razvoja in s temi področji povezane realizacije.

Glavni izdelki projekta so:

 • strateški sistem za transnacionalne osi znanja,
 • orodje za mapiranje ponavljajočega transnacionalnega prenosa in inovacijskih procesov,
 • razvoj CE Brain base za mednarodno sodelovanje,
 • optimiziranje procesov in razvoj poslovnih modelov,
 • matrika CE primerov dobre prakse,
 • sistem Tehnoloških in inovacijskih kampov, ki pokriva različne ciljne skupine,
 • transnacionalni načrt z akcijskim planom za razvoj 11 relevantnih osi znanja in
 • kapitalizacijska agenda za deležnike na območju Srednje Evrope in vključena v EU strukture.

Poleg Tehnološkega parka Ljubljana, so partnerji projekta še: IDM Suedtirol Alto Adige in AFIL – ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA iz Italije, CAMPUS 02 Fachhochsch ule der Wirtschaft GmbH in Evolaris next level GmbH iz Avstrije, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung Der angewandte n Forschung e.V. in Wirtschaftsf örderung Region Stuttgart GmbH, PomurskiTehnološki park iz iz Slovenije, Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület iz Madžarske ter Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. in Politechnika Krakowska iz Poljske.

Vrednost projekta: 1,713 mio EUR.


Nazaj