Želite vedeti, kako vaš proizvod ali storitev prispeva k blaženju podnebnih sprememb?

16. 02. 2023

Želite vedeti, kako vaš proizvod ali storitev prispeva k blaženju podnebnih sprememb?

Slovenski podjetniški sklad (SPS) in EIT Climate-KIC vabita slovenska podjetja, da se udeležite novega programa Climate Impact Framework, v okviru katerega vam bodo pomagali razumeti, izmeriti in napovedati, kako vaš proizvod ali storitev prispeva k blaženju podnebnih sprememb. V letu 2023 bo v programu lahko sodelovalo 10 start-upov, scale-upov ali MSP-jev iz različnih sektorjev.

V poštev pridejo sektoriji:

  • Sektor grajenega okolja: 5 start-upov, scale-upov ali MSP-jev: Marec – Julij 2023
    Sektor ‘grajeno okolje’ se nanaša na načrtovanje, gradnjo in upravljanje okolja, ki ga je ustvaril človek. Prednostna področja: eko/krožni dizajn in na naravi temelječe rešitve za gradbene materiale, prilagodljiva/ponovno uporabna infrastruktura, gradbeni odpadki in sekundarni materiali.
  • Sektor hrane in kmetijstva: 5 start-upov, scale-upov in MSP-jev: Maj – Oktober 2023
    Sektor 'hrana in kmetijstvo' vključuje proizvodnjo hrane in dejavnosti rabe zemljišč v kmetijstvu. Prednostna področja: proizvodnja hrane, ekološko kmetijstvo (živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo), trajnostna raba zemljišč, trajnostna in lokalna predelava hrane, odpadna hrana.

Udeleža v programu je brezplačna. Izbranih bo 10 podjetij v skladu s pogoji za sodelovanje.

Kdo se lahko prijavi? Start-upi, scale-upi in MSP:

1. s sedežem v Sloveniji
2. s stopnjo zrelosti uradno registriranega podjetja
3. iz sektorja grajenega okolja in sektorja hrane in kmetijstva
4. s prebojnim proizvodom, storitvijo in/ali poslovnim modelom, eksponentno tehnologijo ali rešitvijo z znatnim vplivom na podnebje (omogočanje, blažitev ali prilagajanje)
5. z razpoložljivim časom za sodelovanje na 7-urni delavnici v živo, v Ljubljani in na online coaching-u

Program bo v celoti potekal v angleščini in vključeval

  • eno (1) delavnico v živo v Ljubljani marca 2023 (zadnji teden) za sektor grajenega okolja in
  • eno (1) delavnico v živo v Ljubljani maja 2023 (datum bo potrjen naknadno) za sektor hrane in kmetijstva, kot tudi online coaching srečanja po delavnici s priznanimi strokovnjaki.

Zakaj sodelovati? 

V okviru programa boste neposredno sodelovali s strokovnjaki s področja vplivov na podnebje in analize življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assesment) ter s pomočjo različnih orodij in metodologij kot tudi coaching-a pridobili nova znanja, ki vam bodo pomagala razumeti, izmeriti in napovedati ogljični (CO2) odtis vašega inovativnega proizvoda ali storitve in ga primerjati z business-as-usual situacijo.

 1. korak: Najprej boste spoznali osnovne koncepte presoje vplivov na blaženje podnebnih sprememb. S sodelovanjem na 7-uri delavnici (v živo) boste razvili hipotezo o podnebnem vplivu vašega proizvoda ali storitve. Na delavnici boste lahko svojo hipotezo o podnebnem vplivu razvili v bolj podrobno napoved.

 2. korak: V naslednjem koraku boste prejeli eno (1) uro individualnega online coaching-a s strani svetovalca za oceno vplivov na podnebje, ki vam bo pomagal izboljšati izračune in svetoval, kako z uporabo Climate Impact Framework orodja najbolje komunicirati o svojem vplivu na podnebje.

 3. korak: Ob koncu programa boste pridobili potrdilo oziroma certifikat o vplivu vašega inovativnega proizvoda ali storitve na blaženje podnebnih sprememb v CO2 ekvivalentu.

 4. korak: Certifikat boste prejeli v obliki digitalnega potrdila, s katerim boste lahko vašim investitorjem, strankam, dobaviteljem ali širši skupnosti predstavili, kako vaš inovativni proizvod ali storitev prispeva k blaženju podnebnih sprememb. Udeležba v programu je brezplačna! EIT Climate-KIC – Deep Demonstration Slovenia Phase 2 – WP Entrepreneurship 2

Za prijavo v program izpolnite prijavnico, ki jo najdete tukaj.

Prijave so odprte do 28. februarja 2023 do polnoči po srednjeevropskem času (CET).

Več informacij o programu lahko pridobite na prihajajočem Q&A srečanju 21. februarja 2023 od 16:00 do 17:00 CET prek zoom-a. Registrirajte je možna na tej povezavi.

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: deepdemonstrationslovenia@climate-kic.org

Nazaj