Zelene tehnologije in inovacije v pomorstvu

30. 05. 2019

Zelene tehnologije in inovacije v pomorstvu

Tehnološki park Ljubljana je v ponedeljek, 27. maja 2019 na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani gostil dogodek Zelene tehnologije in inovacije v pomorstvu. Dogodek je potekal pod okriljem EU Green Week (Evropski zeleni teden) in ponudil priložnost, da se zberejo predstavniki podjetij, raziskovalcev in predstavniki vladnih služb. 

Pomorska industrija je bila vedno ključni gospodarski sektor v jadransko-jonski regiji, ki zagotavlja tisoče visokokvalificiranih delovnih mest in priložnosti za MSP in večja podjetja, kot so ladjedelnice. Danes se ladjedelniška industrija v Evropi sooča z ostro konkurenco predvsem iz Turčije, Južne Koreje in Kitajske, kjer se je zmogljivost ladjedelništva eksponentno povečala. Konkurenčna prednost jadransko-jonske regije so lahko zelene alternative že obstoječim tehnologijam ter razvoj novih aplikacij in poslovnih priložnosti, ki bodo okrepile razvoj močne nišne industrije.

Na dogodku sta se predstavila projekta Neorion in SHIPmEnTT, podprta iz programa Interreg Adrion, ki povezuje Jadransko - Jonsko regijo. Tehnološki park Ljubljana  je predstavil aktivnosti, ki so jih izvedli in jih podpirajo skozi projekt Neorion. TehnoCenter pa je predstavil projekt SHIPmEnTT, ki raziskuje inovacijske ekosisteme na področju pomorskega transportnega sektorja.                     

V uvodnih nagovorih so udeležence pozdravili prof. dr. Elen Twrdy, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet UL, Andreja Hlišč iz Tehnološkega parka Ljubljana in Mateja Geder iz TehnoCentra UM.

Prof. dr. Elen Twrdy je poudarila pomembnost obalnega območja za celotno Slovenijo, saj nenazadnje področji logistike in transporta ustvarita 17% letnega BDP države. »Kljub izzivom, ki nastanejo z uvajanjem novih tehnologij, so slednji odlična priložnost za sodelovanje med akademsko sfero in podjetji.«, je še dodala prof. dr. Twrdy.

Prof. dr. Vlado Malačič, znanstveni svetnik na Nacionalnem inštitutu za biologijo je v svojem predavanju o Modrem razvoju v Sloveniji in Sredozemlju poudaril pomen uglašenega pogleda na razvoj v obalnem prostoru, predvsem pa nujnost za uskladitev področno sorodnih vladnih resorjev za vzpostavitev dolgoročne strategije za razvoj območja.

Na panelu, ki ga je vodil izr. prof. dr. Peter Vidmar so sodelovali Katarina Goli, podsekretarka sektorja za pomorstvo na Ministrstvu za infrastrukturo, Boštjan Brlek, vodja področja operative Luke Koper, Primož Bajec, vodja oddelka za nadzor prometa in reševane na Upravi RS za pomorstvo, prof. dr. Vlado Malačič ter prof. dr. Elen Twrdy. Panelisti so poudarili pomembnost Luke Koper in podporo izgradnji primerne infrastrukture tudi s pomočjo večjih strateških projektov s podporo vlade. Zavedajo se pomembnost in nujnost vpeljave okolju prijaznih tehnologij, ki pa jih mora ustrezno podpreti tudi zakonodaja. Prof. dr. Malačič je za konec poudaril še potrebo po ustanovitvi inovacijskega centra na obalnem območju.

Poziv podjetjem

V Tehnološkem parku Ljubljana bomo skozi projekt Neorion, skupaj s partnerji, ustanovili grozd, zato vabimo vsa podjetja, ki delujejo ali jih zanimajo pobude na temo inovacij in zelenih tehnologij v pomorstvu, ki bi lahko pomorsko industrijo digitalizirala ali na kakršenkoli drugi način izboljšala njeno konkurenčnost, da se nam pridružijo.   

------------------------

Za več informacij lahko kontaktirate:
Andreja Hlišč, vodja projekta
andreja.hlisc@tp-lj.si

 

Nazaj