Zdravniki želijo biti vključeni v digitalizacijo

14. 10. 2019

Zdravniki želijo biti vključeni v digitalizacijo

Na Zdravniški zbornici Slovenije je 10. oktobra 2019 potekala konferenca HealthDay.si 2019 – “Kako digitalne inovacije izboljšujejo zdravstveni sistem.” Ključna ugotovitev sodelujočih je, da je za izboljšanje zdravstvenega sistema nujno potrebna digitalizacija, poleg tega pa poslušanje, sodelovanje in povezovanje vseh akterjev strokovne javnosti in pacientov.

Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, je za dobrodošlico in dober začetek kot gostiteljica izrekla dobrodošlico vsem, »ki v srcu dobro mislimo« in poudarila, da Zdravniška zbornica Slovenije postaja stičišče za snovanje novih projektov in idej. Opozorila je na to, da zdravniki niso nasprotniki digitalizacije, temveč si prizadevajo za to, da bi bili že v zasnovi novih rešitev vključeni v njihovo nastajanje. Neuspešne rešitve s področja informacijske tehnologije so tiste, ki pred zdravnike pridejo že dokončane, brez upoštevanja njihovih potreb.

Dobre aplikacije s področja zdravstva

Kot glavna govorka je 200 udeležencev nagovorila Liz Ashall Payne, Podjetnica leta 2018 Velike Britanije, ustanoviteljica in direktorica podjetja ORCHA, ki v Združenem Kraljestvu sodeluje z NHS (National Health Service) na način, da izdaja certifikate za zdravstvene mobilne aplikacije in se ukvarja z ugotavljanjem in oceno kakovosti le-teh. Presenetila nas je z dejstvom, da je od 366.000 aplikacij le 15% kvalitetnih in nam predstavila postopek njihovega preverjanja ter izzive, ki se pri tem porajajo. In kako naj kot uporabniki vemo, katera aplikacija je dobra? »Vsak dan se v svetu zgodi 5 milijonov prenosov aplikacij s področja zdravja in opažamo, da se večina njih v 48 urah briše iz telefonov. Mi jih ocenjujemo glede na različne standarde in kriterije in pri tem sodelujemo s strokovnjaki z različnih področij, uporabnikom pa lahko rečem le, da sami sebi najdejo tisto, kar v določenem trenutku najbolj potrebujejo,« je povedala.

 

Prof. dr. Primož Strojan, dr. med. z Onkološkega inštituta Ljubljana in mag. Janko Burgar iz Cosylaba, sta predstavila Protonsko terapijo in vizijo zdravljenja raka v prihodnosti v Sloveniji. Prepričana sta, da so se stvari začele premikati tudi pri nas in optimistično zreta v prihodnost.

Prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med. iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je predstavil proaktivni pristop programa za kronične ledvične bolnike, ki ga je z IT rešitvijo podprlo podjetje Lucis d.o.o. V program je bilo vloženih 20 let dela, rezultati pa  kažejo 45% manj odpovedi ledvic pri zdravljenju kronične ledvične bolezni.

Dr. Julij Šelb, dr. med. Parsek & Pete Smith, NHS sta predstavila projekt digitalno koordinirane oskrbe rakavih pacientov. Dodana vrednost programa je predvsem poenostavljena logistika s kontinuiteto nege, omogoča pa tudi prilagoditve oz. daje poudarek individualizaciji spremljanja pacienta.

Tomaž Gornik in Samo Ačko iz podjetja Better sta predstavila uporabniško izkušnjo in podala zaskrbljujočo zanimivost: zdravnik mora v programu klikniti 24-krat, da v sistemu najde podatke o pacientu. Z njihovo rešitvijo Pathfinder uspe zdravniku bistveno prihraniti čas. Gospod Gornik, ki ga nekateri imenujejo tudi »oče« konference HealthDay.si, poudarja, da je HealthDay.si še vedno edini forum, kjer se srečajo državni sektor, inovatorji in ponudniki konkretnih rešitev. »Ponosen sem, da je konferenca na tako visokem nivoju in da drži korak s svetom brez težav,« še dodaja.

Tomaž Gornik, Better

Okrogla miza: Digitalna transformacija zdravstvenega sistema – Smo dovolj proaktivni?

Na okrogli mizi z govorci iz različnih institucij, kjer je beseda tekla o proaktivnosti pri digitalni transformaciji zdravstvenega sistema, je Mateja Urlep iz podjetja TikhePharma poleg celotnega inovacijskega zdravstvenega ekosistema, predstavila preplet novih tehnologij, medicine in financiranja v javnem sektorju. Med drugim je izpostavila problem izredno dolgih čakalnih vrst ter številne izzive, od idejne zasnove zdravila, do same izdaje na trg.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., je spregovorila o relacijah zdravnik - inovacija. »Nujno je, da pri uveljavi inovacij sodelujejo tako zdravniki kot tudi končni uporabniki,« je poudarila.

Pomembno vlogo v zdravstvenem sistemu ima tudi združenje Europa Donna, s katero HealthDay.si sodeluje od leta 2016. Tudi oni vidijo rešitev za boljše delovanje zdravstvenega sistema v digitalizaciji. »Naš cilj je, da bolnik postane enakovreden partner v celotnem procesu in da tudi sam pride do vseh podatkov,« je povedala Tanja Španić iz združenja.

Mojca Cvirn, vodja programa zdravja v Tehnološkem parku Ljubljana je glede digitalizacije slovenskega zdravstvena sistema optimistična. »Naš cilj je, da podjetjem pokažemo, da se vse rešitve razvijajo z roko v roki s končnimi uporabniki – naj si bo to država, pacient ali pa zdravnik. Povezujemo se uspešno, in zavezujemo se, da bomo petim podjetjem zares pomagali pri umestitvi na plačilne sisteme zavarovalnic. Optimisti smo! Vsem deležnikom zdravstvenega ekosistema želimo pokazati, da je vse mogoče,« je povedala Cvirnova.

Kot govorec na konferenci in kot predstavnik bio tech področja je nastopil dr. Matevž Kmet iz podjetja Acies Bio, ki je spregovoril o naložbi v dolgoročno izboljšanje zdravja z uporabo biotehnologije. »Biotehnologija je multidisciplinarno področje in HealthDay.si je to multidisciplinarnost postavil še na višji nivo,« je povedal.

Razstava inovacij

Na razstavi izbranih domačih in tujih inovativnih rešitev s področja biotehnologije in digitalnega zdravja, smo med drugimi videli BlckB, hčerinsko podjetje letošnjega nominiranca za Delovo podjetniško zvezdo, podjetja A-soft. Blckb razvija diagnostiko na osnovi merjenja možganskih valov (EEG). Podjetje MESI je predstavilo medicinsko tablico, ki povezuje različne diagnostične module. Zanimiva je tudi rešitev Vrstomat podjetja SRC Infonet, ki pomaga pacientom prilagoditi svojo prisotnost v čakalnicah in posledično zmanjša možnost širjenja bolezni. Nadvse uporabna je tudi rešitev NurseCare podjetja Eurotronik, ki negovalnemu osebju olajša beleženje vseh korakov potrebnih pri oskbi. Parsek je predstavil Vitaly Managed Care, rešitev za spremljanje kroničnih bolezni, ki jih uspešno uvaja v tujini. Mediately je podjetje, ki je že na 8 trgih med vodilnimi mobilnimi aplikacijami za zdravnike. Newton Dictate zdravnikom omogoča narekovanje diagnoz in priporočil neposredno računalniku, ki govor pretvori v besedilo. Savvy je merilec EKG, ki ga lahko pacient brez težav nosi kjerkoli, celo pod tušem ali med športno aktivnostjo. Feelif slepim omogoča, da si s prsti “ogledajo” risbe in fotografije. Smart Optometry z igro otroke privede do boljšega vida in izboljšanja sindroma lenega očesa. Evolaris pa s pomočjo navidezne resničnosti omogoča, da zdravnik na daljavo pregleda pacienta in mu svetuje.

Ponosni smo, da je razstavo podprl Slovenski podjetniški sklad, ki je tudi predstavil finančne spodbude za mala in srednja podjetja, ki so tako v fazi prototipiranja kot v fazi komercializacije ključna za rast startupa.

Forum izzivov in rešitev

Na forumu so soočili zdravnike, podjetnike, paciente in druge udeležence, ki so se pogovarjali o digitalnem zdravju, biotehnologiji in drugih rešitvah, povezanih z zdravstvom. Spoznali smo številne rešitve, med drugim Neus Diagnostics, ki z diagnosticiranjem pomaga pri zgodnjem odkrivanju demence, pa rešitev MediaInteractive Medicoll, tehnološko rešitev za akuten problem učinkovite komunikacije in koordinacije medicinskega osebja v kompleksnem okolju množične nesreče. SteriPro je robot, ki ga je razvilo podjetje UVC Solutions, namenjen je sterilizaciji prostorov v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Primarius je razvil sistem za izobraževanje bolnikov ob odpustu iz bolnišnice. Tobiar nudi napravo za blaženje sindroma karpalnega kanala pri delu z računalniško miško in tipkovnico. EasyCarb omogoča natančno spremljanje vnosa sladkorjev in preračun v potrebno dozo inzulina za boljši nadzor diabetesa.

Posebno pozornost si zasluži rešitev Alergen Scanner, aplikacijo, ki se naloži na pametni telefon, z njo skeniramo izdelke v trgovini, da se nam prikažejo morebitne alergene substance. Aplikacijo so izdelali trije osnovnošolci z mentorsko podporo Podjetniškega iinkubatorja Perspektiva Postojna. 

Vsi udeleženci konference so si edini, da so temelji dobro delujočega zdravstvenega sistema v sodelovanju. In, kot ugotavlja dr. Darja Ferčej Temeljotov iz Leka, so digitalne tehnološke inovacije nujne. Bistvo uspeha je namreč v povezovanju, poslušanju in sodelovanju ter v razvoju kompetenc za prihodnost. Potrebno bo vse več reševanja kompleksnih problemov, kritičnega razmišljanja, kreativnosti, komunikacije, čustvene inteligence, kognitivne fleksibilnosti in samoiniciativnosti. 

Kontaktna oseba:

Mojca Cvirn
mojca.cvirn@tp-lj.si
041 775 817

HealthDay.si skupaj organizirajo Mesi, Xlab, Better in Tehnološki park Ljubljana, dogodek pa poteka v okrilju aktivnosti Slovenskega ECHAlliance ekosistema, ki povezuje vse deležnike na področju ezdravja in oskrbe v Sloveniji, po vzoru številnih ekosistemov v tujini (glej echalliance.com).

Nazaj