Za učenje podjetniškega razmišljanja ni nikoli prezgodaj

23. 05. 2024

Za učenje podjetniškega razmišljanja ni nikoli prezgodaj

Ohranjanje okolja in trajnostne rešitve za prihodnost so aktualne teme, ki smo jih s hekatonom FERFLoTON v okviru projekta Interreg SI – AT | LifeLongWood preko zanimivih izzivov približali učencem 8. in 9. razredov ljubljanskih osnovnih šol. Na ta način smo spodbujali podjetniško razmišljanje in kompetence 21. stoletja že v okviru primarnega izobraževanja.

Ferfl je celovit program za spodbujanje podjetniških idej z družbenim učinkom, ki spodbuja različne generacije k razmišljanju o boljši prihodnosti in razvoju podjetniških idej s pozitivnim učinkom na družbo in okolje. V letu 2024 je na novo zaživel FERFLoTON, namenjen ekipam osnovnošolcev Mestne občine Ljubljana. S tem smo začeli spodbujati družbeno odgovorno in trajnostno podjetništvo že med najmlajšimi.

»Vedno bolj opažamo pomembnost zgodnjega uvajanja podjetniške miselnosti, saj ta prinaša ključne kompetence 21. stoletja, ki jih v Sloveniji kronično primanjkuje: kritično razmišljanje, zmožnost reševanja problemov ter vpogled v logiko ekonomije, v kateri otroci odraščajo. Pomembno je, da se otroci s temi tematikami srečajo že v osnovni šoli, saj tako spodbujamo podjetništvo tudi med tistimi, ki doma nimajo teh vzorov in se s tem morda ne bi srečali vse do vstopa v višješolski ali visokošolski izobraževalni sistem,« je povedala Sanda Jerman, vodja projekta Ferfl in programa Interreg SI – AT | LifeLongWood. Do leta 2026 bomo s partnerji sodelovali pri aktivnostih za promocijo lesarskih poklicev med mladimi.

Ekipe osnovnošolcev so se konec maja ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti srečale na sedežu Cene Štupar - CILJ. Učenci in učenke so uvodoma spoznavali osnove podjetništva, vključno s poslovnim modelom Canvas in osnovnimi principi podjetniškega inoviranja. S pridobljenim znanjem so v nadaljevanju dneva reševali izzive s področja trajnosti, uporabe naravnih materialov, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov.

FERFLoTONa se je udeležilo 15 osnovnošolcev iz ljubljanskih osnovnih šol, in sicer OŠ Nove Jarše, OŠ Vižmarje Brod in OŠ Livada. Z mentorji iz Cene Štupar ― CILJ in Tehnološkega parka Ljubljana so skupaj staknili glave in poiskali zanimive rešitve treh izzivov:

  • Kako z materialom prihodnosti, lesom, obogatiti okolico Cene Štupar – CILJ na Kališnikovem trgu;
  • Razvoj inovativnih rešitev in produktov za ponovno uporabo lesa;
  • Trajnostne rešitve za pakiranje hrane in manj odpadkov.

Fantje in dekleta so prišla do zanimivih rešitev, nagrade pa je podelila komisija, ki so jo sestavljali Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana, Valentina Melkič in Vesna Ambrožič iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter Sanda Jerman in Andreja Glavač iz Cene Štupar – CILJ. Na drugo mesto je komisija uvrstila rešitev ekipe Stekleničke iz OŠ Vižmarje Brod, ki so predstavili ponovno uporabo steklenih kozarcev, s katerimi bi zmanjševali količino plastične embalaže, v trgovine bi uvajali rifuzo, v mestu pa bi zgradili čistilnico, kamor bi lahko vračali umazane kozarce. Za idejo so prejeli nagradni bon v vrednosti 300 eurov.

Drugo in prvo mesto uvrščeni skupini sta vsaka dobili po 600 eurov. Ekipa Vrtnarji iz OŠ Nove Jarše je predstavila idejo zelenih stavb, na stenah katerih bi vzgajali zelenje in zelenjavo, na strehi bi zbirali deževnico za namakalni sistem, v ta mestni ekosistem pa bi bile vključene tudi čebele, ptice in netopirji. Ekipa Kosilnice iz OŠ Livada je predstavila idejo embalaže iz razgradljive lesne bio mase, s katero so reševali kar dva izziva – ponovne uporabe lesa in manj plastične embalaže. Vse šole so bile po predstavitvi nalog in podelitvi nagrad povabljene k ogledu Mojstrske delavnice za izdelavo papirja PAPLAB v Zalogu in XR Laba v Tehnološkem parku Ljubljana.

Učenci in učenke so o FERFLoTONu povedali:

»Najprej moram pohvaliti organizatorje, da je bilo vse res lepo pripravljeno, od hrane do pijače, šli smo tudi ven na kosilo. Naučili smo se delati v ekipah, kako pomagati drug drugemu in da je lahko delo tudi zabavno. Cene Štupar je super šola in če se hočeš kaj naučiti pa si v starejših letih, lahko prideš sem in boš gotovo našel kaj zase.« ― Blaž, OŠ Vižmarje Brod

»Od današnjega dne sem odnesel dodatno znanje o podjetništvu, kar nekaj stvari prej nisem vedel. Na primer, da je veliko stvari v ozadju neke ideje, da je treba veliko premisliti in da razvoj ideje kar dolgo traja.« ― Dominik, OŠ Nove Jarše

»Prvič sem delala s Power Pointom, prvič smo delali na tak način, da smo dobili nek izziv in imeli omejen čas, da smo ga rešili. Naučila sem se, kako vse to sploh narediti.« ― Nina, OŠ Livada

Nazaj