Za hitro rast mladih inovativnih podjetij je zopet na voljo 75.000 EUR konvertibilnega posojila

30. 07. 2020

Za hitro rast mladih inovativnih podjetij je zopet na voljo 75.000 EUR konvertibilnega posojila

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada SK75 2020 je namenjen vsem inovativnim start-up podjetjem in omogoča hitrejši prodor na mednarodne trge.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavite mikro in mala podjetja (starejša od šest mesecev in mlajša od pet let) z lastnim razvojem, inovativnim poslovnim modelom, dokončanim produktom oz. storitvijo, ki ste že preizkusili produkt/storitev na trgu pri strankah, ter so generirali že prve prihodke od prodaje. V podjetju mora biti zaposlen najmanj en družbenik za polni delovni čas.

V pred-selekciji pridobite do 40 točk

Pred oddajo vloge je zelo priporočljivo, da se prijavite v pred-selekcijski postopek v katerem boste prejeli celovito podporo in pomoč pri pripravi kakovostne vloge za prijavo na razpis. Predstavitev podjetja na Demo dnevih, kjer pred neodvisno strokovno komisijo predstavite svoj poslovni model in svoj produkt oz. storitev, vam lahko prinese do 40 točk za potrebe razpisa. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 09.09.2020, na povezavi prijave.startup.si

Poleg pomoči pri pripravi razpisne vloge je pred-selekcijski postopek koristen zaradi samega mreženja med podjetniki, izmenjave izkušenj in nasvetov, svetovanje pri razvoju poslovne ideje, svetovanje glede finančne konstrukcije in pomoč pri iskanju zasebnih investitorjev.

Bogata vsebinska podpora za razvoj in rast podjetja

Sklad želi s podporo podjetjem povečati možnost preživetja in uspeha. Zato poleg finančnih spodbud izvaja številne specializirane, intenzivne podjetniške programe, t.i. startup Plus programe. Prejemniki ste deležni tudi podpore in sodelovanje z izbranim start- up mentorjem, ki si ga izberete iz seznama start-up mentorjev, ki je objavljen na spletni strani SPS.

Ugodno financiranje

Podjetja v tej stopnji razvoja so še posebej občutljiva zato je celoten razpis SK75 prilagojen njim z zelo ugodnim in prijaznim načinom financiranja. Črpanje sredstev je v treh tranšah z dobo financiranja petih let z možnostjo podaljšanja za največ dve leti. Podjetje ima možnost koriščenja moratorija treh let za odplačilo glavnice. Obrestna mera pa je fiksna in sicer 4%.

Dodatne informacije najdete tudi na spletni strani Podjetniškega sklada Slovenije

Designed by Freepik

Nazaj