Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita

17. 08. 2017

Potrebujete za še hitrejšo in uspešnejšo poslovno pot finančna sredstva, ki bi jih namenili vzpostavitvi nove poslovne enote ali razširitvi zmogljivosti obstoječe? Si želite diverzifikacije proizvodnje poslovne enote ali bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, pa nimate dovolj lastnih sredstev?

Tu je nova priložnost za pridobivanje kredita s pomočjo Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru katere je moč pridobiti garancije za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem, upravičeni prijavitelji pa so tudi socialna podjetja. Iz garancijskega sklada v katerem je 562.500 evrov, bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdajala garancije v višini od 50 do 80 % vrednosti kredita, preostalo vrednost kredita pa bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR za obratna sredstva.

Za individualen sestanek, kje se boste lahko podrobneje seznanili s potekom in pogoji kreditiranja, lahko pokličete na 01 306 19 05 ali pišete na roman.medved@ljubljana.si ter se dogovorite za termin. Sestanki bodo potekali v Tehnološkem parku, stavba B, 3. nadstropje.

 Več informacij: Regijska garancijska shema v Osrednjeslovenski regiji

Nazaj