Z dogodkom Erasmus smo gostovali v Kreativnem centru Poligon

21. 05. 2018

Z dogodkom Erasmus smo gostovali v Kreativnem centru Poligon

V ponedeljek, 14. maja 2018 smo posredniške organizacije organizirale skupni dogodek Z Erasmusom do novih podjetniških znanj in poslovnih sodelovanj za mlade, ki so že bili na izmenjavi in tiste, ki se na pot še želijo podati. Obiskala so nas tudi podjetja, ki si želijo gostiti tuje mlade podjetnike.

Program Erasmus za mlade podjetnike že od leta 2009 povezuje bodoče, mlade in izkušene evropske podjetnike. Ponuja priložnost za izmenjavo izkušenj, vzpostavljanje novih poslovnih stikov in preko mentoriranja tudi novih znanj. Na Programski ravni se je od leta 2009 do danes zgodilo 6258 izmenjav, na ravni Slovenije pa vsega skupaj 205.

Erasmus za mlade podjetnike deluje z namenom prenosa znanj in izmenjavo izkušenj med izkušenim in mladim/bodočim podjetnikom in s ciljem pomagati mlademu podjetniku pridobiti potrebna podjetniška znanja, know-how za uspešen zagon, vodenje in razvoj njegovega podjetja ter ponuditi priložnost izkušenim podjetnikom za mrežno povezovanje, možnosti vstopa na nove evropske trge iskanja novih poslovnih partnerjev in sodelovanj v obliki dolgoročnih poslovnih partnerstev. Na vrhu lestvice želenih destinacij za izmenjavo so Velika Britanija, Španija in Italija; Slovenija je na 14. mestu. Po sektorjih se največ izmenjav zgodi na področjih medijev, arhitekture in promocije.

Sledila je okrogla miza, kjer so z moderatorko Mojco Cvirn iz Tehnološkega parka Ljubljana svoje izkušnje z Erasmus programom delili mladi podjetniki, ki so se že udeležili izmenjave, podjetniki gostitelji in mlad nizozemski podjetnik Joery Schotanus, ki je pred kratkim zaključil izmenjavo v podjetju CorpoHub. Mnenja in izkušnje so bila zelo podobna; vsi se strinjajo, da je Erasmus nedvomno program, ki daje širino in znanja, tako podjetnikom, kot tudi gostiteljem. Pri procesu vključevanja je delo posredniških organizacij nepogrešljivo, kajti administrativne ovire so lahko pogosto razlog za neizvedbo izmenjave in, kot pravi Mojca Cvirn, nosilka programa v Tehnološkem parku Ljubljana: »Erasmus za mlade podjetnike je program, ki je za mladega/bodočega podjetnika izkušnja ne le s poslovnega, temveč neprecenljiva tudi z osebnega vidika. Gre za združevanje prijetnega s koristnim, za poglabljanje strokovnega znanja na eni in življenjsko izkušnjo na drugi strani.«

Oglejte si video, ki je nastal na dogodku.

Nazaj