XR Alpe Adria Meetup

31. 03. 2020

XR Alpe Adria Meetup

Tehnološki park Ljubljana je, skupaj ob podpori partnerjev, 24. marca 2020 organiziral XR Alpe Adria Meetup, na katerem so bili predstavljeni novi trendi, možnosti uporabe nove tehnologije ter primeri dobrih praks virtualne in obogatene prihodnosti. Kljub temu, da je dogodek potekal preko spletne platforme, smo pritegnili več kot 100 slušateljev, navdušencev XR tehnologij.

»Ravno v teh časih, ko smo primorani ostati doma, se kaže kako pomembne so XR tehnologije v teh časih. Ta situacija kolikor je težka, po drugi strani imajo tehnologije možnosti nas povezati in ustvarjati na daljavo. XR oziroma tehnologija virtualne in obogatene resničnosti, bo postal standard, tako kot je bila pred 500 leti knjiga!« je uvodoma povedal Aleš Pevc, vodja XR skupnosti Tehnološkega parka Ljubljana.

Konferenca je bila zasnovana v obliki celodnevnega dogodka s poudarkom na digitalizaciji in odprtih inovacijah v povezavi z virtualno / razširjeno resničnostjo, ob zaključku pa je sledil B2B matching dogodek, ki se je odvil v inovativnem 3D/VR tehnološkem okolju, na katerem so udeleženci lahko prisostvovali preko haedseta za virtualno resničnosti.

Na različnih panelih, delavnicah in okrogli mizi so nastopili različni strokovnjaki in eksperti s področja virtualne in obogatene resničnosti in strokovnjaki s procesov odprtega inoviranja, hitrega prototipiranja ter digitalne transformacije v Slovenij. Omenjene tehnologije se vse bolj uveljavljajo za izobraževalne, predstavitvene in izkustvene namene, v sektorjih medicine, industrije, designa, turizma in zabave. Tehnologije so še vedno v povojih, kar pomeni, da je s tem povezanih še precej izzivov, tako družbenih kot tehnoloških. Trendi, ki se kažejo na obzorju, so vsekakor zmogljivejše, brezžične naprave z več ločljivosti ter prosojni zasloni, ki bodo omogočale hitrejše ustvarjanje digitalnih vsebin tako za industrijske, kot poslovne namene.

XR (VR/AR/MR) tehnologije – Prihajajoči trendi in izzivi

Marko Cafnik se je v svojem predavanju dotaknil predvsem tehnoloških novosti, ki so se zgodile od naše zadnje konference, do sredine marca 2020. Tehnologija z velikimi koraki stopa v novo desetletje, saj so stvari, ki so se še včeraj zdele, kot neke vrste znanstvena fantastika že na pragu profesionalne uporabe. Največje premike, so razvijalci naredili na področju sistema za Biofeedback, ki z razvojem bioničnih oblek, dejansko daje posamezniku natančno povratno informacijo, prav tako se sistemi za VR, osvobajajo povezljivosti preko računalniških enot, prav tako pa se dogaja konvergenca vseh svetov preko očesnih leč, ki lahko pomenijo pravo revolucijo v prihodnosti.

Tomaž Korelc, je predstavil podjetniški vidik vpeljave XR tehnologij v vsakodnevno uporabo tovrstnih sistemov. Poudaril je, da so tudi XR tehnologije kot so bile vse prelomne tehnologije v preteklosti, sprejete samo v določenem delu podjetij, vendar pa je ključno, da se slovenski deležniki in slovenska XR skupnost zavedajo pomena vpeljave tovrstnih tehnologij v vse sklope podjetniškega ustvarjanja, kot tudi da se velik napor vloži v izobraževanje bodočih strokovnjakov, saj bomo le tako lahko držali stik s svetovnim vrhom.

XR4ALL - Iniciativa Evropske komisije za okrepitev evropske XR industrije

Schreer Oliver iz podjetja  HHI FRAUNHOFER, ki je tudi sodelavec ožje skupine XR4ALL - Iniciativa Evropske komisije za okrepitev evropske XR industrije. Oliver se je poleg opisa iniciative XR4ALL, ki je namenjen predvsem razvijalcem, inženirjem, računalničarjem, izumiteljem, podjetnikom, finančnikom, vlagateljem, novinarjem, evangelijem in uporabnikom in preko katerega želi EU ustvariti močne in glabalne blagovne znamke in skupnosti XR4ALL bo projekt XR4ALL namesto tega pritegnil vlagatelje iz Evrope in širše.

V svojem predavanju dotaknil predvsem tematik, kot so:

 • Kaj je XR?
  XR - pogosto imenujemo tudi "razširjena resničnost", le ta vključuje virtualno resničnost (VR), razširjeno resničnost (AR), mešano resničnost (MR) in podobna potapljanja.
 • Katera so glavna vprašanja na področju XR tehnologij?
  Po letih raziskav in razvoja je tehnologija XR dosegla vrhunsko točko, kjer je dostopna malim podjetjem in potrošnikom, s čimer je zagotovila uvedbo trga. Do zdaj je industrija znašala več kot 4 milijarde dolarjev, ki si jih je prizadevala za svetlo prihodnost, vendar je za njen uspeh ključno nadaljnje financiranje, zlasti v Evropski uniji (EU).
 • Kakšni so cilji EU na tem področju?
  Do leta 2020 naj bi v Evropi skupna vrednost proizvodnje industrije XR dosegla 15-34 milijard EUR, število neposrednih in posrednih delovnih mest pa 225.000-480.000 EUR. Vendar je evropska scena XR relativno manj znana, precej razdrobljena in se spopada z močno zunanjo konkurenco, zlasti iz Azije in ZDA.

ARgumented reality

V okviru predavanja ARgumented reality - Aco Vidovic iz podjetja IBM, je predstavil možnosti za povezave XR področja z področje umetne inteligence, ki predstavlja povsem nove možnosti za uporabo. Vsekakor je priložnosti za razvoj dovolj prav tako smo našli nekatera nova področja, ki bi jim veljajo posvetiti posebno pozornost, predvsem področja, ki se dotakajo, zdravja, industrije 4.0 ter tudi področja inovacij.

Primeri dobrih praks uporabe VR/AR tehnologij v slovenskem prostoru

V sklopu konference je potekala tudi predstavitev primerov dobrih praks, kjer so različni SME podjetja prikazala možnosti za uporabo XR tehnologij v povezavi z digitalno transformacijo, hitrim prototipiranjem, uporabo XR tehnologij v zdravstvu in trajnostnem razvoju. Poseben poudarek so predavatelji namenili tudi področju, kako uporabo XR tehnologi pomaga pri vzpostavljanju boljših servisov in hitrejše internacionalizacije.

 • Dino Eruption – Martin Kučer (prva slovenska VR igra)
 • Uporaba kretenj rok za komunikacijo v AR/VR projektih - Robi Pritržnik - Foreach labs
 • XR predstavitev produkcije zdravila  – David Kvaternik, XR lab TPLJ - Tovarna Wrooom & Train
 • Predstavitev AR/VR Laboratorija za potrebe avtomobilske industrije -  Erik Kapfer – Vzorčno mesto,SRIP ACS+ in SIEVA
 • Skupinske seje v virtualni resničnosti na daljavo - Jernej Mirt - Viar
 • Northstar očala – Darian Medved

Digitalne tehnologije in innovacijsko podporno okolje

Predstavitev možnosti za digitalizacijo v alpskem prostoru (SMART-SPACE, Interreg Alpine Space) Aleš Pevc, TP LJ

V okviru predstavitev možnosti za digitalizacijo v alpskem prostoru smo udeležence konferenca seznanili z možnostmi in storitvami, ki jih ponuja partnerstvo v PROJEKTU Smart Space, ter jim predstavile opcije, ki jih za podjetja, strokovnjake in posredniške organizacije ponuja platforma Smart Space Hub. Udeležencem smo seznanili s stanjem digitalizacije v alpskem prostoru in podali nekatere rešitve, ter izzive, ki jih uspešno naslavlja digitalizacija v povezavi z XR tehnologijami. Priložnost za dejavnejše vključevanje slovenskih deležnikov pa je tudi povezovanje v strateško partnerstvo digitalnega inovacijskega vozlišča, ki nastaja pod okriljem projekta Smart Space. Poseben poudarek pa smo namenili tudi sami predstavitvi in promociji pilotskih aktivnosti in primerov dobrih praks, ki smo jih izvedli v okviru projekta Smart Space.

Odzivi so bili zelo pozitivni, predvsem za obiskovalce, ki so se zanimali za bazo mednarodnih strokovnjakov, ki jim lahko pomagajo v kontekstu digitalne preobrazbe. Večina udeležencev je dejala, da bo platformo DIH priporočila drugim.

Inovacijski center ter predstavitev OIS-AIR jadransko-jonske inovacijske mreže - Peter Medica, TP LJ

Vodja projekta Peter Medica je predstavil projekt možnosti, ki jih XR skupnosti ponuja projekt OIS-AIR, sofinanciran iz programa Interreg Adrion. Partnerji projekta razvijajo mrežo inovacijskih centrov, ki omogoča R2B, B2R in R2R povezave med podjetji, raziskovalnimi in tehnološkimi centri v jadransko-jonski regiji. XR lab pri Tehnološkem parku Ljubljana je del inovacijskega centra TPLJ in v mrežo OISAIR prispeva ekspertizo iz XR področja. Peter je na konferenci predstavil tudi inovacijske presoje, ki jih mreža brezplačno nudi zainteresiranim malim in srednjim podjetjem. Inovacijske presoje omogočajo neodvisen pregled stanja in prakse inoviranja v podjetju in so podlaga za pripravo priporočil za ukrepe izboljšanja inovacijskih sposobnosti in zmogljivosti podjetja.

Spodbujanje inovacij prek Biotehnološke postaje (TRAIN, Interreg Italija-Slovenija) - Boštjan Čibej, TP LJ

V okviru projekta TRAIN so predvidene meddisciplinarne raziskave z uporabo novih tehnologij na področju biomedicine in bioinformatike, da bi izboljšali metode diagnoze in zdravljenja številnih bolezni, kot so miokardni infarkt, kronične rane in vnetne nevrološke bolezni. Cilj je tudi povečanje sinergije med raziskovalnimi institucijami in podjetji za spodbujanje inovacij s prenosom tehnologije med ključnimi akterji.

Del projekta TRAIN (na katerega se navezuje to naročilo) predstavlja priložnost za povezovanje digitalne skupnosti iz različnih tehničnih in znanstvenih področij (biotehnologija, farmacija ipd.) ter za iskanje sinergističnih povezav s sodelujočimi evropskimi pobudami. Projekt je podprl dogodek organizacijsko, vsebinsko in medijsko. V okviru dogodka so bili promovirani rezultati projekta, natančneje VR simulacija na temo razvoja zdravil ter čezmejna platforma Biotehnološka postaja, ki bo nadaljevala zastavljene cilje projekta po njegovem zaključku. Na podlagi tega je bilo pripravljeno tudi medijsko sporočilo, ki bo predstavilo izsledke dogodka in pomen projekta. WP2.3

Uporaba XR tehnologij v zdravstvenih projektih (COOP4HEALTHCARE, Interreg SI-AT) - Mojca Cvirn, TP LJ

Predstavitev projekta in aktivnosti Interreg SI-AT Coop4Healthcare V dodatnem programu konference s smo udeležence seznanili z dosežki projekta Coop4Healthcare – čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev. Cilj medsebojnega povezovanja v okviru projekta COOP4HEALTHCARE je sodelovanje. S pilotnimi projekti želimo spodbujati povezovanje in sodelovanje relevantnih deležnikov na ravni čezmejnega programskega območja ter vključevanjem strateških evropskih partnerjev s ciljem uvajanja novih rešitev in storitev, ki bodo pacientu, zdravniku in osebju bolj prijazne, bodo pomagale pri znižanju stroškov in bodo olajšale povečan demografski pritisk. Dolgoročno bodo predstavljene nove rešitve prispevale k vidnejši vlogi preventive, izboljšale dostopnost in tudi kakovost storitev.

V okviru enega izmed pilotnih projektov za integrirane zdravstvene rešitev Coop4healthcare je Tehnološki park razvil stičišče odličnosti znanja - Promotion Lab z namenom ozaveščanja o razpoložljivih rešitvah na področju digitalnega zdravstva. Eden od trendov v zdravstvu so tudi XR tehnologije – virtualna resničnost, navidezna resničnost ter povezane tehnologije; med rešitvami najdemo: aplikacije v namene zdravljenja in terapij, t.i. rešitve distribuirane medicine, kjer lahko zdravniki izobražujejo ljudi, da izvajajo rutinske medicinske procedure po oddaljenih območjih, ... in še mnogo primerov. Poznamo ogromno poskusov integriranja novih rešitev v zdravstveno okolje, za predstavitev na konferenci pa smo poiskali nekaj VR rešitev, ki v praksi že delujejo in se uporabljajo v praksi. Poleg slovenske rešitve Awake in avstrijske rešitve Evolaris (ki pa je še v fazi razvoja), smo v širšem okolju, tudi s pomočjo evropskih mentorjev in Think Tanka Coop4Healthcare poiskali nekaj primerov, Mojca Cvirn pa je predstavila njihovo uporabo v praksi

Mehanizmi za podporo XR startup skupnosti (Startup AA, Interreg Slovenia-Austria) Gašper Juvančič, TP LJ

V sklopu dela konference, ki je bil namenjen predstavitvi digitalnih tehnologij in innovacijskega podpornega okolje smo udeležence seznanili s projektom Start-up AA in trenutnim mentorskim programom za podjetja v fazi rasti, ki je primeren tudi za podjetja VR/XR skupnosti s programskega območja. Glavni skupni cilj projekta je dvig kakovosti in obsega storitev in resursov za podjetne talente in nova inovativna MSP oz. startupe v čezmejni regiji, in sicer s vzpostavitvijo enotne čezmejne in globalno prepoznavne start-up destinacije Alpe-Adria, ki jo bodo tvorili v mrežo povezani lokalni Start:up HUBi in v čezmejni “Resource cointeiner” povezani deležniki čezmejnega start-up ekosistema.

V okviru Roadshowa smo predstavili ter povabili k prijavi tudi v trenutni mentorski program, ki je namenjen podjetjem v fazi rasti in obsega pet delavnic z različnih področjih podjetništva (design thinking, vodenje in rast podjetja, pravni izzivi, prodaja, trgi DACH in internacionalizacija) ter individualno 8-urno mentorstvo podjetij s strani priznanih strokovnjakov iz Avstrije in Slovenije.

 

Ključne besede: VR; XR; tehnologije; skupnost

Nazaj