Waboost pametna voda za precizno kmetijstvo

19. 11. 2021

Waboost pametna voda za precizno kmetijstvo

Tehnološki park Ljubljana bo z DIH Healthday.si sodeloval pri promoviranju razvoja čiste vode za zdrave prehranske verige in okolje, ki ga razvija podjetje Waboost.

V okviru DIH-WORLD razpisa je bila uspešna prijava »Razvoj pametnega sistema tehnologije nanomehurčkov za izboljšanje ekosistema proizvodnje hrane (Smart system development for nanobubble technology to improve the food production ecosystem)« pod acronimom SMARTNANO4FOOD.

Waboost razvija naprave za bogatenje in čiščenje vode z nanomehurčki kisika in ozona, s čimer ciljni odjemalci svoji vodi dvignejo vrednost, kar jim omogoči večji, boljši in bolj zdrav pridelek, znižanje stroškov, porabe energije ter naravnih in ostalih virov.

V okviru akcijskega načrta se bodo določili moduli razvoja, ki bodo IoT produkt za daljinski nadzor in upravljanje nadgradili iz faze TRL4 na TRL 6. Podatki iz Sistema IoT bodo nadalje analizirani v oblaku, z namenom, da se bodo podali predlogi za izboljšanje delovanje Sistema v določenih primerih uporabe. Sledilo bo laboratorijsko testiranje, in nato še in-situ testiranje.

Za DIH Healthday.si je pomembno, da ima globalni pregled o prenosu tehnologije in znanja. Prenos najboljših praks iz uveljavljenih evropskih DIH-ov, v okviru projekta, bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju učinkovitosti in trajnosti storitev DIH Healthday.si ter postal vodilni na področju podpore digitalnim inovacijam v biotehnologiji na tem področju.

Nazaj