Vabilo podjetjem za vpis v bazo tehnološko razvojnih in inovativnih izdelkov, storitev in rešitev za vključevanje v mednarodne dobaviteljske verige

16. 02. 2018

SPIRIT Slovenija je v zadnjih letih na sedežih večjih tujih podjetij (koncernov) uspešno organiziral t. i. Dneve slovenskih dobaviteljev (Slovene Supplier’s Day) iz različnih sektorjev oziroma predstavitve slovenskih proizvajalcev, izdelkov in storitev. Zaradi pozitivnih izkušenj in dobrega odziva s strani slovenskih podjetij bodo z organizacijo podobnih dogodkov nadaljevali tudi v prihodnje.
 
Tuja podjetja pri načrtovanju in nadaljnjih dogovorih o konkretnih predstavitvah slovenskih dobaviteljev s strani nacionalne agencije večinoma pričakujejo predhodno posredovan seznam potencialnih slovenskih dobaviteljev, izdelkov in storitev. Poleg tega agencija neposredno prejema povpraševanja po slovenskih dobaviteljih in kupcih s strani tujih koncernov, kjer je posredovanje takšnega seznama prav tako potrebno.

SPIRIT Slovenija namerava iz tega razloga in za namene nadaljnje promocije slovenskih dobaviteljev oblikovati seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo in zato vabi k vpisu na omenjeni seznam vsa slovenska podjetja in zlasti podjetja, ki se uvrščajo v eno izmed spodaj navedenih področij in ki so s svojimi tehnološko razvojnimi in inovativnimi izdelki/storitvami/rešitvami z dodano vrednostjo sposobna konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti:

- avtomatizacija,
- digitalizacija (programi, zbiranje podatkov, digitalizacija avtomobilske industrije - zbiranje podatkov, digitalne tovarne - avtomobilska industrija in strojegradnja, digitalna podjetja, industrijski programi, itd.),
- mobilnost (med drugim tudi železniške in avtomobilske mobilne tehnike, itd.),
- pogonska tehnologija za različne industrije,
- elektrifikacija in energetski management (vključno z energetsko avtomatizacijo in smart grid rešitvami),
- oskrba z energijo (elektrarne, turbine, vetrnice),
- tehnična oprema energetsko učinkovitih objektov,
- medicinska tehnika, in druga prebojna in inovativna področja in področja, ki so nosilci prihodnje rasti.

Agencija bo navedeni seznam uporabljala le za namene nadaljnje promocije in predstavitve slovenskih podjetij in njihovih tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo pred potencialnimi tujimi podjetji (koncerni) oz. kupci ter pri povpraševanjih potencialnih tujih kupcev in velikih podjetij za sodelovanje s slovenskimi podjetji, ki jih prejme SPIRIT Slovenija.
   
V kolikor želite, da vas uvrstijo na seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo (s katerimi ste sposobni konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti), se obrnite na ga. mojco Bec Inkret, tel. 01/53 09 811 ali e- naslov: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si.
 
S posredovanjem obeh izpolnjenih obrazcev se tudi smatra, da se strinjate s promocijo vaših tehnološko razvojnih in inovativnih (prebojnih) izdelkov/ storitev/rešitev in da posredujemo vaš izpolnjeni vprašalnik oz. opis tujim podjetjem in koncernom/ potencialnim kupcem.  


Nazaj