V Tehnološkem parku Ljubljana je potekal »Industrial Partnering Meeting«

13. 02. 2018

V Tehnološkem parku Ljubljana je potekal »Industrial Partnering Meeting«

12. in 13. februarja so se v Ljubljani srečali predstavniki Slovenskih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) in predstavnika Bavarske – Hans-Joachim Heusler, direktor Bayern International ter Daniel Gottschald, direktor InSITE Bavaria. Bayern International in InSITE Bavaria sta komplementarni instituciji, ki skupaj v tretjih državah sveta spodbujata vzpostavitev verig vrednosti v obliki novih grozdov, industrijskih parkov in univerz, v katere vključujejo tako Bavarska kot tudi druga podjetja in raziskovalne institucije.

Bayern International je še posebej vpet v razvojne in mednarodno naravnane kompetenčne centre, ki jih Bavarci vzpostavljajo na različnih področjih, kot so npr. Industrija 4.0, les in hotelirstvo. V dinamični razpravi s kombinacijo predstavitev in komentarjev  so slovenski SRIP predstavili strukturo, strateške usmeritve in projekte, na podlagi katerih so identificirali področja, kjer obstojijo vsebinske povezave, ter kontakte za strateško sodelovanje. Posebna pozornost je bila posvečena demonstracijskim projektom, skupno pa je bilo identificiranih prek 20 iniciativ, na podlagi katerih se bodo gradili temelji za prodor in skupni nastop Bavarskih in Slovenskih akterjev na tretjih trgih.

Srečanje smo organizirali skupaj s Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru projektov 3DCentral Interreg Central Europe in BifocAlps, programa Interreg Alpine Space.

 

Nazaj