Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

12. 03. 2020

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. 

Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si. Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. S klikom na naslov novice boste lahko pogledali vse ukrepe, ki so trenutno na voljo.

 Posamezni instrumenti so navedeni v nadaljevanju.

ukrep11
 
 
ukrep t.2  
ukrep4  

[1] Navedeni so predvideni pogoji v času priprave te informacije. Dejanski pogoji bodo objavljeni v javnem razpisu oz. na drug primeren način.

Poleg navedenega bo Slovenski podjetniški sklad odpiranja pri javnem razpisu za Posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP prestavil predvidoma na letošnjo jesen.

O vseh nadaljnjih ukrepih za omilitev posledic širjenja koronavirusa, bo Sklad tekoče obveščal javnost z objavami na svoji spletni strani.

DODATNE INFORMACIJE

Nazaj