Trajnostna tržnica idej in tehnologij

25. 03. 2021

Trajnostna tržnica idej in tehnologij

Tehnološki park Ljubljana je skupaj z Neorion projektnimi partnerji vzpostavil platformo, ki služi kot strateško orodje za vzpostavitev »tržnice idej in tehnologij«, usmerjenih v nove produkte.

NEORION nagovarja vse panoge, da postanejo bolj zelene, trajnostne in inovativne. Novi izzivi v pomorstvu in ladjedelništvu zagovarjajo trajnost (ekonomsko, okoljsko, socialno, kulturno), ohranjanje kopenskega morja ter inovacije in raziskave.

Ustanovitev mednarodne skupine zajema širok spekter medsebojno odvisnih sektorjev, ki prispevajo k splošni modri in pametni rasti: energetika, ribogojstvo, biogospodarstvo, biotehnologije, ladjedelništvo in razvoj navtičnega sektorja.

Tehnologija se zelo hitro spreminja, ladjedelništvo in pomorska industrija se tega zavedata, da sledita trendom. Upoštevati je treba vključitev novih tehnologij v prihajajoče programe (ADRION in MEDITERAN) in omogočiti ekosistemu sodelovanje in sokreiranje.

Sklepne misli nekaterih predavateljev kot izhodišče za nove izzive:

Prof. Nikitakos, v zvezi s Skupnostjo modre rasti na jadranskem območju: »Preučevane najboljše prakse v zelenih tehnologij ladjedelništva bi morali preko mednarodnega grozda izkoristiti za izboljšanje pomorske in ladjedelniške industrije."

Prof. Liverani, v zvezi s Podpora procesom ekoloških inovacij v ladjedelniški industriji: »Trenutno ne moremo govoriti o industriji 4.0 v smislu robotike (samodejno sistem za nadzor ladje in omogočanje samodejne navigacije), lahko pa govorimo o 3D tiskanju / razširjeni resničnosti / odprtih kalupih / prilagodljivem varjenju / optimizaciji zasnove«.

Stefano Bonaldo, v zvezi z Inovacijskimi trendi za zeleno pomorsko logistiko: »Ni časovnega načrta, kdaj bi vodik lahko vključili v mobilne elemente (plovila, tovor, avtomobile). Obstajajo varnostne težave, ki jih je treba rešiti, pri plovilih pa je vprašanje varnosti in prevoza nevarnega blaga še kako pomembno.«

Roberto Sandrini, projektni partner: »Izmenjava znanja je bila ogromna in rezultati NEORION so dobro izhodišče za novo programsko obdobje - sodelovanje med različnimi strategijami (programi ADRION in MED), ki se nahajajo na istem geografskem območju.«

Oglejte si zaklljučni dogodek projekta NEORION.

 

Nazaj