STAR GROWTH: Ne spreglejte priložnosti za finančno podporo za razvoj trajnostnega turizma v malih in srednjih podjetjih!

06. 07. 2023

STAR GROWTH: Ne spreglejte priložnosti za finančno podporo za razvoj trajnostnega turizma v malih in srednjih podjetjih!

Tehnološki park Ljubljana sodeluje pri mednarodnem projektu STAR GROWTH, v okviru katerega lahko pridobite finančno podporo do 7.500 EUR.

Prijavni pogoji / Kdo se lahko prijavi

 • MSP, ki ima registrirano gospodarsko dejavnost, povezano s turističnim sektorjem, v eni izmed naslednjih treh kategorij:
  • I5510 - Hoteli in podobne nastanitve
  • I5520  - Počitniške in druge nastanitve za krajše bivanje
  • I5530 - Kampi, parki za rekreacijska vozila in parki za prikolice
 • Podjetje kot MSP[1] in biti ustanovljeno vsaj eno poslovno leto.
 • Podjetje ima sedež v državi članici EU in deluje v Sloveniji znotraj »pretežno podeželskih regij« (Primorsko – notranjska; Jugovzhodna Slovenia; Posavska; Savinjska; Podravska; Pomurska; Koroška; Goriška; Zasavska) in znotraj »zmerno podeželskih regij« (Obalno-kraška regija; Gorenjska; Osrednjeslovenska).

Projekt STAR GROWTH - "Trajnostna orodja in dejavnosti za rast MSP-jev v podeželskem turizmu in ekoturizmu« -  je financiran v okviru EU programa »Program za enotni trg (Single Market Program). Finančna podpora lahko pomaga podjetjem premagati finančne ovire, ki so omejevale njihovo rast in razvoj, zlasti zaradi COVID-19. S prijavo na javni razpis STAR GROWTH imajo podjetja priložnost pridobiti sredstva za izvajanje trajnostnih in/ali v digitalizacijo usmerjenih dejavnosti. 

Glavni pogoji javnega razpisa

Finance

Financiranje do 7.500 EUR na podjetje; od tega 750,00 EUR za stroške potovanja in nastanitve (za udeležbo na dogodkih STAR GROWTH) in do 6.750,00 EUR za stroške zunanjih strokovnih storitev.

Stopnja sofinanciranja / Izplačila

100 % (podjetje dobi lump-sum). Izplačila do 35 % po podpisu pogodbe in 65 % po odobritvi rezultata/ov.

Glavne upravičene aktivnosti

(lahko prijavite več aktivnosti)

 • Priprava in prijava za pridobitev trajnostnih / okoljskih certifikatov;
 • Izdelava študij okoljskega odtisa izdelka (PEF) in organizacije (OEF);
 • Izvajanje ukrepov za izboljšanje na podlagi študij PEF/OEF.
 • Razvoj trajnostnih strategij;
 • Usposabljanje (izpopolnjevanje, prekvalifikacija osebja) za krepitev znanj inovativnosti ter trajnosti vašega osebja;
 • Spodbujanje inovacij v trajnostnem in odpornem turizmu.
 • Spletne predstavitve, vpeljava sistema za rezervacije, VR sprehodi skozi posestev, …

Terminsko izvajanje aktivnosti:

Predvidoma nov 2023 - junij 2025

Obvezna udeležba na/v STAR GROWTH  aktivnostih

Prijavitelji se morajo udeležiti treh STAR GROWTH dogodkov (1 x dvodnevni seminar, 2 x dvodnevni delavnici), ki jih bo partnerstvo organiziralo v letih 2024 in 2025. V tem času bodo deležni tudi mentoriranja za trajnostni razvoj.

 

Oddaja prijave:

Oddaja je izključno elektronska, na STAR GROWTH spletni strani; prijavitelji lahko oddajo v angleškem ali slovenskem jeziku; postopek prijave je enostopenjski in ne shranjuje vmesnih korakov.

Več informacij o razpisu

Spremljajte vprašanja & odgovore o razpisu na spletni strani (angleška / slovenska različica).

V Sloveniji vam je vprašanja in podporo na voljo kontaktna oseba: Monika Cvetkov – monika.cvetkov@tp-lj.si

 

[1] Kriteriji MSP: i) Kategorija podjetja Srednje veliko: število zaposlenih <250; Promet ≤ 50 milijonov €; Bilančna vsota ≤ 43 milijonov €;ii) Kategorija podjetja Majhno: število zaposlenih < 50; Promet ≤ 10 milijonov €; Bilančna vsota ≤ 10 milijonov €;iii) Kategorija podjetja Mikro: število zaposlenih < 10; Promet ≤ 10 milijonov €; Bilančna vsota ≤ 2 mio € (objavljeno 03.07.2023)

Nazaj