SPS - 30 mio EUR mikrokreditov za mikro in mala podjetja

24. 04. 2023

SPS - 30 mio EUR mikrokreditov za mikro in mala podjetja

Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada ponovno odlično priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredit do višine največ 25.000 EUR za manjše investicije in/ali obratna sredstva. Na voljo je kar 30 mio EUR za nove mikrokredite, kar bo številnim podjetjem, omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1.1.2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

Mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi.

Postopek priprave je nezahteven. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS. Javni razpis ima več prijavnih rokov:

  • 22.5.2023 do 14 ure
  • 18.6.2023 do 14 ur
  • 18.9.2023 do 14 ure
  • 18.10.2023 do 14 ure
  • oziroma je razpis odprt do porabe sredstev.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobrita največ dva mikrokredita.

Več o razpisu najdete tukaj.    

Nazaj