Razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo za obrestne mere

02. 08. 2022

Razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo za obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ima še do 15. oktobra odprt razpis P1 Plus 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) za pridobitev garancije za kredite s subvencijo obrestne mere.

Z namenom zagotoviti MSP ugodno financiranje ter hitrejše in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov, Slovenski podjetniški sklad z razpisom podpira predvsem:

  • zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
  • izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, kot tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
  • izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko zaprosijo za ugoden kredit, ki ga odobri izbrana banka, SPS pa poda garancijo ter subvencijo za znižane obrestne mere. Višina garancije za kredit lahko znaša 60 - 80%, subvencija obrestne mere pa v višini 6-mesečnega EURIBOR + 0,35 / 0,60 / 0,85 % (odvisno na kateri produkt se prijavite).

Namen kredita so lahko obratna sredstva (plače zaposlenih, stroški surovin) ali investicije (nakup novih strojev in opreme, gradnje, obnove ali nakupa objekta ipd.).

Zadnji rok za oddajo vloge je 15. oktober. Podrobnejše pogoje razpisa in prijavnico najdete TUKAJ.

Nazaj