Prvi rezultati pilotnih aktivnosti prehoda v krožno gospodarstvo

29. 03. 2022

Prvi rezultati pilotnih aktivnosti prehoda v krožno gospodarstvo

V alpski regiji v okviru projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp) intenzivno spodbujamo in podpiramo mala in srednje velika podjetja (MSP), da naredijo prehod v krožno gospodarstvo preko digitalizacije, zato smo veseli spodbudnih prvih rezultatov, ki kažejo, da digitalno bolj zrelo podjetje lahko hitreje uresničuje strateške cilje podjetja.

Prof. Bernhard Koelmel je v okviru EUSALP dogodka predstavil prve rezultate pilotnih aktivnosti projekta CIRCULAR4.0, ki jih je izvedel projektni partner bwcon iz Nemčije. Izpostavil je, da se je tekom identifikacije pilotov v MSP za prehod v krožno gospodarstvo izkazalo, da obstaja korelacija med stopnjo digitalne zrelosti in stopnjo njihove krožne zrelosti, kar je najverjetneje posledica tega, da digitalno bolj zrelo podjetje lahko hitreje uresničuje strateške cilje podjetja.

Hkrati smo predstavili naša prizadevanja na zaključni konferenci CITYCIRCLES, da v alpski regiji intenzivno spodbujamo in podpiramo mala in srednje velika podjetja (MSP), da naredijo prehod v krožno gospodarstvo preko digitalizacije. 

Obenem načrtno gradimo Circular4.0 skupnost za podporo preboju MSP v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije ter pripravljamo akcijski načrt za nadaljnjo podporo skupnosti.

Usposabljanja Circularity Acceleration Training 4.0 za krožni prehod MSP so v zaključnih fazah izvedbe, sledila bo ocena njihove izvedbe in določitev uspešnih primerov transformacije v krožno gospodarstvo, ki bodo predstavljeni v brošuri in razstavi uspešnih primerov.

Nazaj