Pridobite si vrednotnice za zavarovanje intelektualne lastnine!

27. 07. 2022

Pridobite si vrednotnice za zavarovanje intelektualne lastnine!

Že imate zavarovano svojo intelektualno lastnino? Urad Evrope za intelektualno lastnino (EUIPO) omogoča pridobitev vrednotnic za povračilo stroškov zavarovanja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja (MSP) iz sklada MSP Fund - Ideas Powered for business.

Sklad za MSP je program za povračilo stroškov zavarovanja intelektualne lastnine. v okviru sklada se izdajo vrednotnice, ki se lahko uporabijo za delno kritje pristojbin za izbrane dejavnosti. Na voljo sta dve vrsti vrednotnic:

  • vrednotnica 1 v vrednosti 1.200 EUR za pristojbine zavarovanja znamk in modelov
  • vrednostnica 2 v vrednosti 750 EUR za pristojbine za patente

Vlogo je možno oddati do konca leta oziroma do porabe sredstev. Vloži jo lahko lastnik, delavec ali pooblaščeni zastopnik MSP. Nepovratna sredstva se nakažejo neposredno MSP.

Več o pogojih prijave in koriščenja vrednotnic si lahko preberete na tej povezavi.

Nazaj