Pridobi 54.000 EUR subvencije za svoj startup!

16. 03. 2022

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Na voljo so nepovratna sredstva v višini do 54.000 evrov za mlada inovativna podjetja s potencialom rasti.

54.000 evrov nepovratnih sredstev je najugodnejši instrument države za podporo mladim inovativnim podjetjem, saj poleg denarja zagotavlja tudi mentorsko podporo in podporo pri povezovanju s ključnimi partnerji. Prav zato se na razpis vsako leto prijavi več kandidatov, konkurenca je zato velika.

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, registrirana v obdobju od 1.1.2021 do vključno 15.03.2022, in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani,
  • so ustanovljena v RS in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Brezplačna pomoč pri prijavi na razpis

Pri prijavah na razpis si lahko zagotovite strokovno pomoč. Mreža SIO, ki jo je vzpostavila SPIRIT Slovenija v okviru podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov ima usposobljene strokovnjake, ki vam lahko brezplačno pri tem pomagajo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Nazaj