Predstavitev inovativnih rešitev startup podjetij na Mestni občini Ljubljana

16. 01. 2023

Predstavitev inovativnih rešitev startup podjetij na Mestni občini Ljubljana

Podpiramo tehnološka podjetja pri rasti in ustvarjamo "win win" priložnosti. Ponovno smo zbrali skupino tehnoloških startupov iz naše skupnosti, ki so predstavili produkte in rešitve pred županom in njegovimi sodelavci.


Predstavilo se je sedem startup podjetij, ki vidijo med potencialnimi kupci ali uporabniki tudi Mestno občino Ljubljana, njene zavode in vezana podjetja znotraj širše mestne družine.

  1. Arvio (platforma za vrednotenje nepremičnin),
  2. Aqualab (razvoj filtracijskih naprav za reciklažo vode iz industrije),
  3. Optifood (platforma za prodajo hrane pred iztekom roka),
  4. Dezziv (rešitev za pomoč pri gibanju invalidnim osebam po stopnicah in klančinah),
  5. Elektronika z robotiko (projekt učenja osnovnošolcev elektrotehnike),
  6. Microbium (izdelki za detekcijo in eliminacijo mikrobov v vodi),
  7. Spektral inženiring (ocena potresne ranljivosti)

Mestna občina Ljubljana stremi k digitalizaciji, razvoju novih storitev in povečanju učinkovitosti, zato z veseljem podprejo podjetja z različnimi pilotnimi projekti. Mlada podjetja tako dobijo priložnost in reference, MOL zadnje inovacije in novosti s trga. 

Nazaj