Prednosti in priložnosti prilagojene zdravstvene obravnave

27. 11. 2020

Prednosti in priložnosti prilagojene zdravstvene obravnave

HealthDay.si smo skupnost deležnikov, ki si v Sloveniji prizadevamo za inovacijam prijaznejše zdravstvo in oskrbo. Povezujemo deležnike v zdravstvu v ekosistem na način, ki omogoča uresničevanje projektov za boljše zdravje in kakovost življenja vseh prebivalcev. S širjenjem skupnosti na področje posamezniku prilagojene obravnave, se trudimo pri uveljavitvi koncepta personalizirane obravnave v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Prilagojena zdravstvena obravnava je gradnik vseh členov zdravstvenega sistema

Posamezniku prilagojena obravnava ne vpliva le na pristop k preventivi, postavljanju diagnoze in izbiri terapije, temveč vpliva tudi širše na celoten zdravstveni sistem in ponuja nove možnosti za razvoj.

Razvoj diagnostičnih metod

Eno izmed takih področij je razvoj diagnostičnih metod, saj lahko s personaliziranim pristopom pridobimo številne podatke, ki nam povedo več o karakteristikah bolezni. Diagnostične metode tako postajajo hitrejše in vse bolj občutljive. Primer take diagnostične metode je tekočinska biopsija, s katero lahko nadomestimo zahtevno biopsijo tumorja, z določanjem DNA cirkulirajočih tumorskih celic v krvi pacienta in posledično tipa tumorja. Razvoj kompleksnih diagnostičnih metod omogočajo tudi velike množice podatkov, ki jih obdelujemo z orodji strojnega učenja oziroma umetne inteligence.

Digitalizacija zdravstva

Drugo pomembno področje, ki je tesno povezano z razvojem posamezniku prilagojene zdravstvene oskrbe je digitalizacija zdravstva. Velike količine podatkov zahtevajo in spodbujajo razvoj novih orodij za ustvarjanje, analizo in deljenje medicinskih podatkov z velikim poudarkom na varnosti in zasebnosti. Pomemben korak k temu je nedavna ustanovitev European Health Data Space, ki bo zaživel leta 2021.

Digitalizacija v zdravstvenem sistemu poteka tudi preko uveljavitve elektronskih zdravstvenih kartotek, kar omogoča enostavno dostopnost podatkov za zdravnike, to pa vodi do celovitega pregleda nad zdravljenjem posameznega pacienta in posledičnimi boljšimi izidi zdravstvene obravnave.

Prednosti posamezniku prilagojene zdravstvene oskrbe

  • Boljša učinkovitost terapij: zdravljenje je prilagojeno lastnostim posameznika oz. pacienta, od njegovega genetska profila do življenjskega sloga.
  • Zmanjšanje nezaželenih učinkov terapije: velike količine podatkov izboljšajo evalvacijo učinkovitosti terapije in istočasno lažje in hitreje prepoznamo terapije z neželenimi stranskimi učinki.
  • Znižanje stroškov: optimizirana in učinkovita uporaba terapevtskih pristopov zniža obremenitev za zdravstveni sistem in dolgoročno zmanjšuje tudi stroške obravnave.
  • Zgodnje odkrivanje bolezni: razvoj občutljivih diagnostičnih metod in eksponenten napredek znanosti na področju velikih množic podatkov vodita v vedno zgodnješe odkrivanje marsikaterih oblik raka in nevrodegenerativnih bolezni na podlagi bioloških označevalcev bolezni.
  • Izboljšano spremljanje bolezni: sodobne tehnološke rešitve v obliki senzorjev znotraj osebnih pripomočkov in pametnih naprav ter mobilnih zdravstvenih aplikacij, izboljšajo spremljanje bolezni tako za pacienta kot za zdravnika.
  • Bolje zasnovane klinične študije: zaradi izboljšanega poznavanja molekularnega ozadja bolezni in terapij lahko klinične študije zasnujemo pametneje z izbiro verjetnejših odzivnikov že na začetku.

V najširšem kontekstu, posamezniku prilagojena zdravstvena oskrba, pospešuje digitalizacijo zdravstvenega sistema, spodbuja rabo in izmenjavo podatkov, spreminja izvajanje kliničnih študij in vpliva na regulatorne procese. Govorimo lahko o (r)evoluciji zdravstvenega sistema kot ga poznamo.

Aktualnosti spremljajte TUKAJ.

Avtorici: Urška Rauter Gaber in Saša Slabe

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj