Poziv za vključitev v Tehnološki park Ljubljana

05. 12. 2016

Vabimo posameznike in ekipe z ambicijami in drznimi podjetniškimi idejam, da svoje sanje uresničijo v stimulativnem podjetniškem okolju in postanejo člani podjetniške skupnosti.

Vabimo posameznike in ekipe z ambicijami in drznimi podjetniškimi idejam, da svoje sanje uresničijo v stimulativnem podjetniškem okolju in postanejo člani podjetniške skupnosti.

Poslanstvo TPLJ je zagotavljanje vrhunskega podpornega okolja za prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli v uspešno in mednarodno konkurenčno tehnološko podjetništvo.

Dolgoročne edinstvene prednosti  in ključen prispevek TPLJ, k uresničevanju poslanstva je:

 • Kvalitetno redno članstvo
 • Razvejana domača in globalna mreža
 • Razumevanje deležnikov inovacijsko - podjetniškega ekosistema (šolstva, JRO, raznovrstna podjetja, lokalne, regionalne in državne inštitucije)

VRSTE ČLANSTVA:

 1. potencialni člani (podjetniške skupine z inovativno podjetniško idejo),
 2. redni člani (inkubirana inovativna start-up podjetja, mlajša od 3,5 let),
 3. pridruženi člani (alumni podjetja in druga hitro-rastoča inovativna podjetja) in
 4. interesni člani (različna storitvena podjetja, R&D inštitucije, interesna združenja, VC,...)

 KLJUČNE KORISTI:

 • Mentorski program
 • Brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja.
 • Svetovanja podjetniških mentorjev.
 • Ugoden najem poslovnih prostorov ali delovnega mesta v prostoru za sodelovanje (coworking).
 • Pridobitev ugleda in kredibilnosti na trgu.
 • Promocija podjetja.
 • Pomoč pri iskanju proaktivnih sodelavcev.
 • Dostop do koristnih kontaktov in povezav.
 • Vključitev v podjetniško skupnost motiviranih, proaktivnih in inovativnih podjetnikov.

Vključitev v Tehnološki park Ljubljana je brezplačna.

POSTOPEK:

 1. Oddaja prijavnice, ki vsebuje kratek opis podjetniške ideje s poudarkom na:
 • problemu, ki ga rešuje nov izdelek, storitev ali proces v razvoju,
 • opisu ključnih potencialnih kupcev in trgov,
 • opisu referenc podjetnika ali podjetniške skupine.
 • Potencial rasti, velikost trga
 1. Razgovor kandidata s svetovalcem Tehnološkega parka Ljubljana.
 2. Sklep komisije in vključitev v Tehnološki park Ljubljana.
 3. Pogodba o vključitvi

 

Prijave zbiramo od dne objave poziva do 31. decembra 2017.

 

Dodatne informacije in pomoč pri pripravi prijave:

Vera Nunič, vodja oddelka za krepitev podjetništva, e-mail: vera.nunic@tp-lj.si

 

 

Izvedba nabora in presoja inovativne ideje (A2) Tehnološkega parka Ljubljana iz delovnega sklopa 1 se izvaja skladno z operacijo 'SIO-TPLJ-2016-17' v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Nazaj