Povpraševanje po predavanju na temo razvoja biotehnoloških inovacij z vplivom na prehrano in zdravje pri človeku v okviru projekta ARTE

20. 09. 2019

Povpraševanje po predavanju na temo razvoja biotehnoloških inovacij z vplivom na prehrano in zdravje pri človeku v okviru projekta ARTE

Projekt ARTE, Interreg Italia-Slovenija, želi programsko območje Italija-Slovenija razviti v referenčno točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in regenerativno medicino. Okrepiti želi konkurenčnost območja in ga narediti privlačnega za naložbe v Smart Health ter okrepiti sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi raziskovalnimi središči, bolnišnicami, podjetji, tehnološkimi parki in vlagatelji.

TPLJ v sklopu izvajanja aktivnosti pri delovnem sklopu 3.2 - Čezmejni podjetniški ekosistem za razvoj regenerativne in personalizirane medicine, načrtuje izvedbo konference Healthday.si 2019 z naslovom »Kako digitalne inovacije izboljšujejo zdravstveni sistem« dne 10.10.2019 v Ljubljani. Kot del le-te bodo organizirana tudi predavanja na temo prehrane in biotehnologije. Vezano na to povprašujemo po izvedbi predavanja na temo razvoja biotehnoloških rešitev z vplivom na prehrano in zdravje pri človeku. Pri tem naj bo poudarek na alternativnih inovacijah, ki vključujejo mikroorganizme in ki rešujejo probleme, s katerimi se sooča človeštvo na področju prehrane in zdravja. Dolžina predavanja je omejena na 15 minut, predavatelj pa naj bo na razpolago tudi za strokovna vprašanja udeležencev konference.

Okvirna cena povpraševanja je 400,00 EUR brez DDV. Predavatelju bodo kriti vsi morebitni potni in administrativni stroški, ki mu bodo pri tem nastali.

Vljudno vas naprošamo, da oddate vašo cenjeno ponudbo na mojca.cvirn@tp-lj.si ali bostjan.cibej@tp-lj.si, in sicer do 26.9.2019.

Nazaj