Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve s področja razvoja nove in posodobitve obstoječe simulacije navidezne resničnosti v sklopu projekta TRAIN, Interreg Italija-Slovenija

04. 02. 2020

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve s področja razvoja nove in posodobitve obstoječe simulacije navidezne resničnosti v sklopu projekta TRAIN, Interreg Italija-Slovenija

Tehnološki park Ljubljana in Inštitut Jožef Stefan skupaj z evropskimi partnerji izvajata aktivnosti na projektu TRAIN, Interreg IT-SI, katerega namen je povezati pomembne deležnike v Sloveniji in Italiji na področju biotehnologije in sorodnih ved. V sklopu teh aktivnosti pripravljata 2 simulaciji virtualne resničnosti (VR), ki se bosta osredotočili na tematiko razvoja zdravil ter odkrivanja patogenov v hrani in vodi; natančneje, pri tem gre za posodobitev obstoječe VR simulacijo in razvoj nove.

Več informacij najdete v uradnem povabilu na povezavi

Vaše cenjene ponudbe za izvedbo aktivnosti, ki so opisane v povabilu, pričakujemo do najkasneje do 11.2.2020, do 15:00 ure in sicer:

v elektronski obliki na oba elektronska naslova: bostjan.cibej@tp-lj.si in saso.dzeroski@ijs.si.

ali

pisno na oba naslova:

    1. Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, stavba B, 1000 Ljubljana
    2. Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Boštjan Čibej
bostjan.cibej@tp-lj.si
01 6203 406

 

Nazaj