Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve izdelave poročila o strateški vlogi uporabe odprtih podatkov za rast v področju Mediterana za projekt ODEON

10. 12. 2020

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve izdelave poročila o strateški vlogi uporabe odprtih podatkov za rast v področju Mediterana za projekt ODEON

Predmet povabila k oddaji ponudbe

Tehnološki park Ljubljana d.o.o je partner projekta ODEON (financiranega iz Programa Interreg Mediterranean), katerega glavni cilj je vzpostavitev in testiranje modela in s tem povezanih inštrumentov za izgradnjo inovativnega podatkovnega grozda, ki ga sestavljajo mala in srednja podjetja, startupi in raziskovalne ustanove, z namenom, da  razvijejo podjetniško, tržno in socialno vrednost odprtih podatkov.

Ustanovljeni podatkovni grozd MED DATA HUB bo združeval lokalne ponudnike storitev (Data HUBe), ki bodo skupaj usmerjali in ozaveščali javne inštitucije, da bodo le te objavljale kvalitetne odprte podatke, ter s tem zagotavljale pomoč malim in srednjim podjetjem ter startupom pri razvoju inovativnih izdelkov in storitev, namenjenih prebivalcem. Posledično se bodo storitve in izdelki razvijali v širšem okolju, skozi izvedbo pilotskih aktivnosti, pa se bo povečal vpliv tako na širše politike obdelovanja podatkov, kot tudi vpliv podatkovnega gospodarstva za trajnostno rast mediteranske regije.

Projekt ODEON na katerega se nanaša ta poziv, s svojimi dejavnostmi naslavlja tako lokalne, regionalne kot nacionalne oblasti za izboljšanje izvajanja politik e-uprave (javni informacijski sistem); grozde in MSP, ki se ukvarjajo s podatki, digitalnimi tehnologijami in strateškimi sektorji mediteranske regije (modra in zelena rast, kreativne industrije), s ciljem inoviranja ter razvoja podjetništva. Projekt ODEON ni namenjen samo gospodarski rasti območja Mediterana, temveč želi tudi prispevati k spodbujanju socialnih inovacij.

Razpoložljivost dobrih OD / LOD, ki jih prosto zagotavljajo javni akterji, znotraj držav in regij je na zelo različnih ravneh, čeprav ima večina držav EU platforme za e-upravo, ki upravljajo z odprtimi podatki. Poleg tega kakovost ni vedno v skladu s pričakovanji deležnikov. Projekt ODEON bo zato rad preizkusil integriran sistem OD / LOD platform iz kapitalizacije pretekle in sedanje EU (EU OD platforma; YDS) in s strani MED projekta HOMER ter na ta način okrepiti pretok podatkov in prispevati k povečanju njihove kakovosti.

V okviru projekta Odeon delovnega sklopa DT4.2.1 pripravljeno poročilo oz. analiza o strateški vlogi uporabe odprtih podatkov za rast v področju Mediterana bo opredelila evalvacijo najbolj zanimivih elementov izvedenih v okviru pilotnih aktivnosti na 9 projektnih področjih, vključno z najboljšimi praksami in eksperimenti, hkrati pa bo v ustrezen kontekst postavilo tudi povratne informacije zainteresiranih deležnikov, z namenom okrepitve izvajanja digitalne agende in podjetništva ter multipliciranja ekonomskih učinkov tudi za tradicionalne sektorje. Poudaril bo tudi priporočila za večji trženi pristop in pregled možnosti financiranja- razvoja finančnih inštrumentov, kot naslednji korak za zagotovitev trajnega razvoja podatkovnega gospodarstva OD / LOD.

Poročilo bo povzelo vse ukrepe, načrtovane na nadnacionalni in lokalni ravni, ter opredelil sinergije s horizontalnimi projekti in drugimi pobudami EU. Ideja je zagotoviti okvir za prenos dobrih praks kapitalizacije in pregled uspešno izvedenih aktivnosti projekta ODEON, ki jih je treba prenesti na nadnacionalne ravni ter zagotoviti prenosa znanja med projektnimi partnerji / Data Hubs.

Predmet tega javnega naročila je opravljanje strokovnih storitev izdelave poročila o strateški vlogi uporabe odprtih podatkov za rast v področju Mediterana za projekt ODEON (program Interreg Mediteran), ter povezovanje dobrih praks uporabe odprtih podatkov za razvoj podjetniških pobud med državami, iz katerih prihajajo partnerji projekta ODEON.

Vloge morajo prispeti: 

na poštni naslov: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali na

elektronski naslov: ales.pevc@tp-lj.si

z navedbo zadeve: Ponudba za izvajanje strokovnih storitev v projektu ODEON (Interreg Območje Mediteran)

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo štela tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno 14. 12. 2020 do 14:00 ure oziroma bo do navedenega datuma in ure prispela po pošti na naslov Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.


Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si, tel.: (01) 620 1 770.
Naročnik, Tehnološki park Ljubljana d.o.o., lahko ponudnike pozove k dopolnitvi vloge.

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO
OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA
FINANČNA PONUDBA
SEZNAM REFERENC
OSNUTEK POGODBE

 

Nazaj