Povabilo k oddaji ponudbe za pomoč pri organizaciji konference

30. 10. 2018

V okviru projektov Start-up AA, ACCELERATOR, SCALE(up)ALPS, in BIFOCAlps organiziramo mednarodno konferenco, ki bo poskrbela za kreiranje sinergij in povezav med posameznimi evropskimi projekti, predvsem na področju start-up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskem ekosistemu v jugovzhodni Evropi in v alpskem prostoru.

 

Predmet te ponudbe je nevsebinska, tehnična pomoč pri organizaciji mednarodne konference v času od 15. do 16. novembra 2018 v Ljubljani.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki najkasneje do torka, 6. 11. 2018 do 16.00.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in ogled prostorov: Sandra Piškur, tel. 01 620 34 00,

e-mail: sandra.piskur@tp-lj.si.

POVABILO

Nazaj