Povabilo k oddaji ponudbe za mentoriranje poslovnih / podjetniških veščin in s področij zdravstvenih in zelenih tehnologij ter rešitev pametnih mest za MSP in start-upe

27. 01. 2023

Povabilo k oddaji ponudbe za mentoriranje poslovnih / podjetniških veščin in s področij zdravstvenih in zelenih tehnologij ter rešitev pametnih mest za MSP in start-upe

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (TPLJ) vabi ponudnike – strokovnjake k oddaji ponudbe za izvedbo mentoriranja za mala in srednje velika podjetja (MSP)  ter za startupe s področij i) poslovnih in podjetniških veščin in ii) zdravstvenih in zelenih tehnologij ter rešitev pametnih mest, v okviru projekta URBAN TECH.

Vsebine za mentoriranje (v nadaljevanju besedila: »vsebine«) za mala in srednja velika podjetja ter za startupe (v nadaljevanju besedila: »podjetja[1]«) na področju poslovnih in podjetniških veščin so:

 • Gradnja tima (ang. Team building)
 • Pogajanje (ang. Negotiation)
 • Nagovarjanje / javni nastop (ang. Pitching)
 • Trženje (ang. Marketing)
 • Sales (ang. Prodaja)
 • Grajenje odnosov (ang. Relationship building)
 • Poslovni model (ang. Business model)
 • Zbiranje Sredstev (ang. Fundraising)
 • Pravna podpora & znanje (ang. Legal expertise)
 • Mreženje (ang. Networking)

Specifične vsebine, opredeljene v okviru URBAN TECH-a so prav tako predmet povabila. Specifične vsebine so s področja zdravstvenih in zelenih tehnologij ter rešitev pametnih mest. Ponudnik  -  strokovnjak opredeli in predstavi svoje kompetence specifičnih vsebin (sodelovanje in izkušnje na področju vpeljevanja zdravstvenih in zelenih tehnologij ter rešitev pametnih mest), v kolikor jih ima, v Obrazcu URBAN TECH_Ponudba, pod točko B.

Ponudnik lahko navede dodatna znanja, ki doprinesejo k podjetniškemu razvoju in pozicioniranju na trgu v Obrazcu URBAN TECH_ Ponudba pod točko C.

Izvedba mentoriranja

Ponudniki, ki bodo izkazali interes za izvedbo mentoriranja, bodo po zaključenem izbirnem postopku in sklenitvi sporazuma o sodelovanju pri mentoriranju objavljeni na spletni strani projekta URBAN TECH, v okviru »bazena mentorjev« (ang. Pool of mentors).

Ponudnik strinjanje za objavo podatkov na omenjeni spletni strani opredeli v Obrazcu URBAN TECH_ Ponudba, pod točko D. Obvezni podatki, ki bodo objavljeni na spletni strani so: Ime Priimek, Vsebine, Država, URBAN TECH partner (Tehnološki park Ljubljana), kratek življenjepis. Objava Slike in LinkedIn profila je opcijska slika.

Podjetjem bo dodeljen skrbnik (ang. key mentor), ki bo koordiniral in usklajeval termine srečanj med podjetjem in ponudnikom. Skrbnik bo mentor iz ekipe družbe Tehnološki parka Ljubljana d.o.o.

Mentoriranja bodo izbrani ponudniki izvajali v obdobju od 1.3.2023 do 31.5.2023.

Mentoriranja bodo predvidoma izvedena on-line. V kolikor sta podjetje in ponudnik iz iste države, jima mentoriranje po sistemu 1:1 v živo ni onemogočeno, pri čemer se za lokacijo mentoriranja dogovorita sama. Stroške izvedbe mentoriranja v živo (npr. prevozni stroški, najem prostorov, itd.) nosi ponudnik sam in se mu ne povrnejo.

Mentoriranja potekajo v angleškem jeziku. V kolikor sta podjetje in ponudnik iz iste države, se mentoriranje lahko izvede v istogovorečem jeziku.

Ponudba naj vsebuje:

 • Izpolnjen Obrazec URBAN TECH_Ponudba (v prilogi) z opredelitvijo vsebin poslovnih in podjetniških  veščin (A), z navedbo Specifičnih vsebin (B), z navedbo dodatnih znanj (C) ter opredelitvijo strinjanja objave podatkov (D). Ponudnik obvezno izpolni podatke pod točko D ter najmanj enega izmed predlaganih sklopov vsebin (ali A, ali B, ali C).
 • Kratek življenjepis (do 500 znakov z vključenimi presledki) v angleškem jeziku
 • Sliko strokovnjaka (.png, .jpg) (v skladu z opredelitvijo pod točko D, v Obrazcu URBAN TECH_Ponudba)

Urna postavka naj bo opredeljena tako z vključenim davkom kot brez davka. Urna postavka vključuje tudi morebitne potne in druge stroške, ki jih bo ponudnik imel v zvezi s pripravo in izvedbo mentoriranja.

Po zaključku mentoriranja ponudnik sodeluje pri pripravi kratkega poročila v angleškem jeziku (ang. Progress Report) na predvidenem obrazcu.

Izbira ponudnika

Naročnik bo po pregledu prispelih ponudb izbral primerne ponudnike na osnovi informacij z navedenimi referencami v Obrazcu URBAN TECH_Ponudba. Naročnik bo izbiral med ponudbami po kriteriju pokritja čim večih zahtevanih področij URBAN TECH projekta.

Naročnik bo izbral 10-12 mentorjev, katerih informacije bo posredoval za objavo na spletni strani projekta URBAN TECH, znotraj vzpostavljenega bazena mentorjev.

Izbira ponudnika za mentorja ponudniku še ne zagotavlja tudi dejanske izvedbe mentoriranja, ampak se bo mentoriranje izvedlo samo v primeru, da bo posamezno podjetje izkazalo interes za izvedbo mentoriranja s strani posameznega ponudnika.

V kolikor bo ponudnik izbran s strani podjetja, ki je v MVP fazi pod okriljem drugih URBAN TECH konzorcijskih partnerjev (CIVIITTA ESTONIA LTD; TALLINN SCIENCE PARK TECHNOPOL; TSCP; TEKNIKBYN SCIENCE PARK VASTERAS AB; PUBLIC INSTITUTION KAUNAS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK; CYBERFORUM EV; O..OE. ENERGIESPARVERBAND; ZWI; POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA; LOBA) se bo izdala naročilnica med ponudnikom in konzorcijskim partnerjem.

Z izbranim(i) ponudnikom(i) bo sklenjen Sporazum o sodelovanju pri URBAN TECH mentoriranju.

ROK za oddajo ponudb je torek, 31.1.2023 do 20:00 na elektronski naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si.

Ponudbe, ki do navedenega roka ne bodo prispele na navedeni elektronski naslov bodo iz izbora izključene in ne bodo obravnavane s strani naročnika.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte na: monika.cvetkov@tp-lj.si, 031 / 846 784.

--------

Obrazci:

Obrazec Urban Tech ponudba

Mentor Invitation Letter ENG

-------
[1] Podjetja, ki se bodo prijavljala za storitev mentoriranja so opredeljena v okviru URBAN TECH inkubacijske faze (v nadaljevanju: MVP faze) in objavljena na spletni strani: https://www.urbantech-project.eu/wp-content/uploads/2022/12/80-Selected-SMEs-and-start-ups_.pdf. Podlaga sodelovanja podjetij v projektu URBAN TECH je Grant Agreement št. 101005301.
------

This project has received funding from the European Union's horizon 2020 research and Innovation programme under grant agreement No 101005301.

 

 

Nazaj