Povabilo k oddaji ponudbe za logistična in tehnična organizacija transnacionalnega dogodka Financiranje inovacij v zdravstvu

12. 11. 2018

Predmet tega povabila je logistična in tehnična organizacija transnacionalnega dogodka Financiranje inovacij v zdravstvu, ki bo potekal 3. decembra 2018 v Ljubljani.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v številnih transnacionalnih projektih, med drugim v projektih, ki se dotikajo povezovanja ekosistemov in promocije inoviranja ter digitalizacije in pametnega zdravstva in oskrbe. Z vidika kreiranja sinergij, trajnosti, transparentnosti in učinkovite rabe sredstev se je Tehnološki park odločil da sinergičnoo poveže aktivnosti predvidene v projektih: DigitalLife4CE, ki ga financira program Centralna Evropa, Care4Tech, ki ga financira program Alpski prostor, COOP4healthcare, ki ga financira program Interreg Slovenija-Avstrija ter ARTE, ki ga financira program Interreg Slovenija-Italija.

Glede na komplementarne vsebine vseh štirih projektov, ki si prizadevajo preseči razdrobljenost inovacijskega ekosistema, spodbuditi dialog in sodelovanje med ključnimi deležniki, specifično na področju zdravstva in oskrbe, z vzpostavitvijo platform in podpornih storitev za inovatorje in SME, ter ekosisteme in deležnike na inovatven način povezovati, Tehnološki park Ljubljana d.o.o. kot partner v vseh štirih projektih k izvedbi pristopa transparentno, z enim povabilom k oddaji ponudbe za vsebinsko podporo izvedbi dogodka.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki najkasneje do 14. 11. 2018 do 12.00.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mojca Cvirn, tel. 01 620 34 06, e-mail: mojca.cvirn@tp-lj.si.

Nazaj