POPRI – Tekmovanje podjetniških idej med mladimi

11. 11. 2020

POPRI – Tekmovanje podjetniških idej med mladimi

Imaš podjetniško idejo in jo želiš uresničiti? Prijavi se na tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi – POPRI. Osvojiš lahko atraktivno nagrado in nove veščine, izbrani mentorji pa ti bodo pomagali pri razvoju tvoje podjetniške ideje in poslovnega modela. Zgradiš si lahko nova poznanstva in doživiš nepozabno izkušnjo.

Namen projekta je spodbujati podjetnost, inovativnost in ustvarjalnost med mladimi. Ter jim hkrati ponuditi možnost, da osvojijo nove veščine in se podajo v svet podjetništva. Izbrani mentorji jim bodo skozi tekmovanje nudili strokovno pomoč pri oblikovanju podjetniške ideje, poslovnega modela in priprave pitcha na regionalnem tekmovanju.

Posamezniki oz. ekipe, ki se bodo prebile v finale tekmovanja bodo prejele denarno pomoč za uresničitev in izboljšanje predstavitve svoje ideje na državnem tekmovanju, ter še dodatno pomoč mentorjev.

Kdo se lahko prijavi na tekmovanje:

  • Učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole,
  • dijaki srednjih šol,
  • študentje, ki še niso dopolnili 29 let starosti in še nimajo registriranega podjetja.

Kako poteka tekmovanje:

  • PRIJAVA NA TEKMOVANJE:

Svojo idejo opišeš in predstaviš v .pdf predlogi in .ppt predstavitvi. Rok za prijavo je 09.02.2021.

Ustrezne obrazce najdeš na spletni strani in jih oddaš po mailu na naslov popri@primorski-tp.si.

  • REGIJSKI PREDIZBOR:

Ustne predstavitve poslovnega modela bodo potekale na regionalnih predizborih od 03.03.2021 do 04.03.2021.

Regionalna strokovna komisija, sestavljena  iz  podjetnikov,  startup  mentorjev  in  pedagoških  delavcev  bo med  prejetimi podjetniškimi idejami v vsaki starostni kategoriji izbrala 12 najboljših poslovnih modelov iz cele Slovenije.

  • FINALE NACIONALNEGA TEKMOVANJA POPRI:

Osebne predstavitve poslovnih modelov in MSP oziroma prototipov pred nacionalno tekmovalno komisijo.

Zaključna prireditev in podelitev nagrad bo 7.4.2021 v Novi Gorici.

Nagradni sklad:

  1. 500 € prejmejo ekipe oz. posamezniki, ki se na regijskem predizboru uvrstijo na prva tri mesta v vsaki starostni kategoriji. Namen nagrade je nadaljnji razvoj poslovnega modela in realizacija oz. izboljšanje prototipa.
  2. Finalne nagrade:

        1. mesto 2.000 € v posamezni starostni kategoriji

        2. mesto 1.300 € v posamezni starostni kategoriji

        3. mesto 700 € v posamezni starostni kategoriji

Pomoč in podporo ti lahko nudijo učitelji na osnovnih šolah, profesorji na srednjih šolah in predstavniki visok šol in fakultet ter drugih ustanov oz. organizacij, kot tudi strokovnjaki s področja startup podjetništva in drugi ustrezni strokovnjaki, ter ostali mentorji.

Ustrezne obrazce in podrobnejša navodila za prijavo najdeš na spletni strani: http://popri.si/popri-tekmovanje/#prijaviSe

Za več informacij sem na voljo na naslovu sandra.piskur@tp-lj.si.

Nazaj