Podpis mednarodnega sporazuma o ustanovitvi inovacijske mreže OISAIR

11. 06. 2019

Podpis mednarodnega sporazuma o ustanovitvi inovacijske mreže OISAIR

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je na dogodku projekta OISAIR, ki je potekal v Mestni hiši v petek, 7. junija 2019, podpisal mednarodni sporazum o ustanovitvi Inovacijske mreže OISAIR, ki temelji na načelih odprtih inovacij. S podpisom sporazuma so se partnerji iz osmih držav zavezali k izvajanju skupnih z inovacijami povezanih storitev za mala in srednja podjetja v Jadransko-jonski regiji.

V pozdravnem nagovoru je Jožka Hegler iz Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. poudarila pomen povezovanja akterjev z vseh področjih. »Za uspešnost gospodarstva so pomembni konstruktivni politični odnosi, učinkovito gospodarsko okolje in dober pretok znanja iz raziskovalne v poslovno sfero. Prav na tem mestu vidim aktivno vlogo našega parka,« je povedala.

»Ključni cilji projekta so ustanovitev lokalnih inovacijskih centrov in njihova povezava v OISAIR mrežo, pomoč podjetjem pri dvigu inovacijske stopnje, identifikacija raziskovalnih inovacij in povezovanje z gospodarstvom, izvedba meddržavnega poziva raziskovalcem in inovatorjem ter podelitev finančnih spodbud najbolj inovativnim projektom,« je ob predstavitvi projekta OISAIR povedala Simona Kneževič Vernon iz Tehnološkega parka Ljubljana.

Elena Banci iz Znanstvenega parka AREA iz Trsta je predstavila razpis »Proof of concept«, ki nudi finančno podporo najboljšim skupnim inovacijskim projektom raziskovalnih centrov in podjetij v Jadransko-jonski regiji. Na razpis se v prvi fazi prijavijo raziskovalne organizacije s svojimi tehnologijami, ki jih v drugi fazi skupaj s podjetji v drugi fazi aplikativno razvijajo. Razpis je odprt do 15. julija , javne raziskovalne organizacije lahko svoje ideje prijavijo preko platforme OISAIR Innovair. Vse podrobnosti so objavljene TUKAJ.

Dr. Peter Wostner iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil strategijo pametne specializacije S4 in poudaril pomembnost povezovanja in sodelovanja v celotnem ekosistemu pri vzpostavitvi boljšega inovacijskega okolja v regiji. Opozoril je, da je globalna transformacija industrije 4.0 neizogibna, moramo opraviti domačo nalogo in se nanjo dobro pripraviti.

»Države kot Slovenija bodo morale zvišati znesek investicij v industrijo, če bodo želele biti konkurenčne razvitejšim državam. Menim, da se je potrebno fokusirati na nišne industrije ter v sodelovanje integrirati vse deležnike«, je dodal Wostner. 

Dogodek se je odvijal ob boku mednarodnega poslovnega foruma v okviru pobude Tri morja. Kot sta povedali gospa Hegler in gospa Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka makroregionalnih evropskih strategij sta projekt OISAIR in sam dogodek popolnoma povezana in podpirata implementacijo EUSAIR makroregionalne strategije.

Dogodek se je zaključil s slavnostnim podpisom sporazuma med sedmimi partnerji iz šestih držav, ki zagotavlja trajnost mreže OISAIR s ciljem nadaljnjega razvoja inovacijskega ekosistema Jadransko-jonske regije.

»V Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o. pričakujemo dolgotrajno izboljšanje inovacijskega ekosistema in sodelovanje med razvojno-raziskovalnimi organizacijami in podjetji. S projektom OISAIR in podpisom sporazuma pa želimo prepričati tudi odločevalce o potrebi po takšni mreži ter sodelovanju in izboljšanju komercializacije tehnoloških in razvojnih dosežkov,« je zaključila Simona Knežević Vernon, vodja oddelka za krepitev podjetništva v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o.

------------------------

Kontaktna oseba:
Peter Medica
peter.medica@tp-lj.si
051 314 123

Kontaktna oseba za medijska vprašanja:
Mateja Prinčič
mateja.princic@tp-lj.si

Nazaj