Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

22. 06. 2020

Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

Skrb za odlično osebno uporabniško izkušnjo udeleženca potovanja je trend, ki dandanes učinkovito povezuje turizem z uporabo podatkovne ekonomije.

Prav podatkovna ekonomija nam preko novih tehnologij in obdelave podatkov v realnem času omogoča boljše spoznavanje turistične destinacije, večjo optimizacijo potovanja in stroškov, hkrati pa povečuje priložnosti za dodaten zaslužek skozi osebna doživetja obiskovalcev. Razvoj na tem področju je izjemen, hiter, poln novih priložnosti.

Prav zaradi tega smo Tehnološki park Ljubljana, Ministrstvo za javno upravo in Gospodarska zbornica organizirali spletni dogodek, kjer smo izmenjali dobre prakse in izkušnje ter odgovorili na vprašanja o tem, kaj so odprti podatki, kaj je njihova dodana vrednost za občine, predvsem v luči razvoja turističnih destinacij z uporabo novih tehnologij in priložnosti, ki jih prinaša turizem 4.0. Svoj pogled na to so predstavili strokovnjaki z različnih področij, ki delujejo na področju slovenskega turizma ter med drugim pojasnili, kako lahko odprti podatki pomagajo pri strateškem načrtovanju v turizmu.

Državni sekretar Ministrstva za javno upravo, dr. Peter Geršak, je izrazil zadovoljstvo, da je MJU skupaj s partnerji (Tehnoloških Parkom Ljubljana in Gospodarsko zbornico Slovenije) v okviru Stičišča odprtih podatkov Slovenije – OPSI HUB pripravilo ta dogodek ter se zahvalil vsem ostalim sodelujočim, ki so si vzeli čas za razpravo, predstavitev ter izmenjavo dobrih praks in izkušenj, kakor tudi za pogovor o priložnostih, ki se odpirajo na tem področju.

V nagovoru je državni sekretar predstavil prizadevanje MJU za širši nabor odprtih podatkov na portalu OPSI: »Na ministrstvu se že nekaj časa trudimo, da bi tudi slovenske občine objavljale podatke na nacionalnem portalu odprtih podatkov - OPSI. Odprti podatki na ravni občin so namreč bistvenega pomena za razvoj novih produktov in pomembno prispevajo, ne le k večji transparentnosti delovanja organov javnega sektorja, temveč tudi k reševanju okoljskih in družbenih izzivov in k širšemu razvoju pametnih mest, hkrati pa spodbujajo inovativno digitalno gospodarstvo ter nove digitalne storitve in produkte. Prepričani smo, da lahko v sodelovanju z občinami izvedemo določene aktivnosti, da bi se tudi številni podatki občin objavili na nacionalnem portalu odprtih podatkov - OPSI. S tem ne bi samo zadostili zakonskim obveznostim, ampak dosegli, tudi to, da bodo občani kot uporabniki naših storitev lažje prišli do informacij o delovanju občin. Poleg tega bodo ti podatki na voljo podjetjem in drugim, ki se ukvarjajo z razvojem pametnih aplikacij. Objava podatkov občin na portalu OPSI predstavlja sestavni del aktivnosti države in občin na temo pametnih mest in interneta stvari, «  je izpostavil Geršak.

»Več, kot imamo podatkov, boljša je naša izkušnja,« je v nadaljevanju izpostavila vodja razvoja Slovenske turistične organizacije, ga. Nataša Hočevar, medtem, ko je predsednik Komisije Skupnosti občin Slovenije za turizem Peter Misja poudaril, da najbolj šteje dejstvo, da je lokalna skupnost stopila skupaj pri promociji turizma v občini Podčetrtek.

V nadaljevanju sta mag. Aleš Veršič in mag. Peter Medica, predstavila namen odprtih podatkov in njihove potrebe. Gaber Terseglav iz IKT – Horizontalna mreža je izpostavil najpomembnejša vprašanja in zakonitosti pri odpiranju podatkov, medtem ko je mag. Jurij Dolžan iz Ministrstva za javno upravo predstavil projekt »Mesta in skupnosti kot odskočna deska za digitalno transformacijo«.  Da so potrebe občin po digitalizaciji velike, je s konkretnimi primeri, slovenskih in tujih dobrih praks ponazorila tudi doc. dr. Emilija Stojmenova Duh iz 4PDIH, kakšne pa so priložnosti občin za sodelovanje na tem področju, pa sta predstavila dr. Urška Starc Peceny, vodja oddelka Turizem 4.0 in Matevž Straus mag., vodja programa Heritage+, Arctur d.o.o.

Dobre iztočnice za uvajanje digitalizacije na področje turizma so udeleženci zagotovo prejeli na moderiranem panelu o povezovanju akterjev na področju turizma 4.0. Spoznali smo dva odlična zgleda uvajanja inovativnih rešitev v lokalne skupnosti na področju turizma. Tako Kranjska Gora, kot tudi Kočevje sta tehnološki zgodbi začeli graditi istočasno – pred desetimi leti. Prvi z že dobro poznano turistično destinacijo, drugi popolnoma brez t.i. produkta. Se pa oboji dobro zavedajo, kaj vse prinese optimizacija oz. je prihodnost zagotovo v odprtih podatkih. Dejstvo je, da je prostora za izboljšave tako za lokalne skupnosti, kot tudi za ostale deležnike, še veliko in da je potrebno ves čas inovirati. Za konec lahko sklenemo, da, kot je izpostavil mag. Jurij Dolžan iz Ministrstva za javno upravo, da je uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in skupnosti, izbira, ki nima alternative.

Stičišče odprtih podatkov Slovenije

Ustanovitelji Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB) smo Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. (Odeon – Open Data for European innovation), Gospodarska zbornica Slovenije (IKT-Horizontalna mreža) in Ministrstvo za javno upravo.

Na podlagi odprtih podatkov se veča transparentnost države, uporabljajo pa se tudi za oblikovanje rešitev podjetij in razumevanje delovanja populacije. V okviru OPSI Huba (Stičišča odprtih podatkov Slovenije) se izvaja serija dogodkov, kot konference, seminarji, delavnice, ki želijo približati področje odprtih podatkov zainteresirani javnosti. Naš cilj je, da se med seboj še bolj povežemo in skupaj pripomoremo k razvoju inovativnosti na vseh področjih.

Nazaj