Nova finančna platforma podjetja Borza terjatev

19. 03. 2018

Podjetje Borza terjatev, prejemnik nagrade za najboljši finančni start-up v regiji srednje Evrope, je lansiralo novo finančno platformo, s katero v Slovenijo prvič prinaša storitve peer-to-peer bančništva za podjetja.

Slovenska podjetja na transakcijskih računih pri bankah hranijo preko 4 milijarde EUR neobrestovanih sredstev na vpogled in še dodatni 2 milijardi EUR vezanih depozitov z blizu ničelnimi obrestnimi merami.
 
Borza terjatev z novo finančno platformo podjetjem ponuja privlačno alternativo bančnim depozitom in jim omogoča, da na povsem enostaven način kratkoročno plasirajo svoja presežna denarna sredstva v razpršen portfelj nizko tveganih, kvalitetnih poslovnih terjatev do domačih podjetij s pričakovanimi letnimi donosi okrog 5%.
 
»Lansiranje nove finančne platforme predstavlja ključni mejnik za Borzo terjatev in postavlja nove standarde v finančni industriji. Z avtomatizacijo ocenjevanja kreditnih tveganj, standardizacijo in fragmentacijo posameznih kreditnih izpostavljenosti ter z avtomatizacijo plasiranja denarnih sredstev komitentov v posamezne posle smo dosegli, da lahko podjetjem z likvidnostnimi presežki ponudimo povsem enostaven in transparenten naložbeni produkt s privlačnimi donosi in nizkim tveganjem, ki predstavlja odlično alternativo bančnim depozitom,« navaja direktor Borze terjatev Marko Rant.

 Denarna sredstva komitentov se preko Borze terjatev neposredno plasirajo v frakcije posameznih terjatev na enak način, kot če bi komitenti bank s svojimi depoziti neposredno prevzemali tveganje (frakcij) posameznih bančnih kreditnih poslov. Najmanjši znesek frakcije na Borzi terjatev znaša 10,00 EUR kar vlagateljem zagotavlja možnost izjemno visoke stopnje razpršenosti njihove naložbe in posledično nizko tveganje tovrstnega plasiranja sredstev.
 
»Borza terjatev poleg doseganja razpršenosti tudi aktivno upravlja s kreditnimi tveganji in vodi postopke izterjave terjatev, s tem pa zagotavlja varnost naloženih sredstev za svoje komitente. V sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode smo razvili napreden sistem upravljanja s tveganji, ki je neposredno integriran z zunanjimi podatkovnimi bazami in ki zagotavlja avtomatizirano ocenjevanje in spremljanje kreditnih tveganj v realnem času. Vlagatelji na Borzi terjatev so tako v preteklih dveh letih ob nizkem tveganju v povprečju dosegli preko 5% letni neto donos na kratkoročno plasirana sredstva,« dodaja prokurist Borze terjatev Tomi Šefman.
 
Podjetja, ki želijo plasirati denarna sredstva pri Borzi terjatev odprejo račun in sama določijo ročnost, sprejemljivo stopnjo tveganja, pričakovano obrestno mero in zahtevano razpršenost njihovega portfelja. Borza terjatev na podlagi takšnih naložbenih nastavitev nato sredstva vlagateljev samodejno plasira v frakcije posameznih primernih terjatev.

Na drugi strani lahko mala in srednje velika podjetja koristijo Borzo terjatev za enostavno in hitro pridobitev financiranja na podlagi odstopa terjatev. Borza terjatev je prva spletna faktoring platforma v Sloveniji, ki je podjetjem dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Celoten postopek prodaje terjatev poteka preko spleta v elektronski obliki, brez podpisovanja fizičnih pogodb. Za pridobitev financiranja se mora podjetje najprej registrirati na Borzi terjatev, nato pa preko spletne platforme enostavno vnese podatke o terjatvah, ki jih želi prodati. Podjetje z enim klikom pridobi ponudbo za odkup terjatev, ki jo z nadaljnjim klikom tudi potrdi. Borza terjatev zagotavlja izplačilo denarnih sredstev strankam še isti dan za vse posle, sklenjene do 15. ure.
 
»Sama sodim med tiste ljudi, ki so 24 ur na dan vpeti v delo in se jim vedno mudi. Borza terjatev mi omogoča, da se sama odločam, kdaj bom storitev uporabljala in brez nepotrebnega komuniciranja ter administracije dostopam do sredstev, ki bi mi jih kupec nakazal šele čez nekaj mesecev. Z Borzo terjatev imam denar na svojem računu že v času, ko je kamion s proizvodi še na poti k mojemu kupcu,« svojo izkušnjo povzema Vanja, lastnica in direktorica proizvodnega podjetja.
 
Direktor Borze terjatev Marko Rant dodaja: »Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem ponuja možnost financiranja na klik in jim zagotavlja pridobitev denarnih sredstev že v roku 24 ur. Podjetjem trenutno ponujamo financiranje na podlagi navadnega in tihega odstopa terjatev, temu pa bomo v prihodnosti dodali še dobaviteljski faktoring, financiranje naročil in revolving posojila, s čimer bomo še povečali paleto naših finančnih storitev. Koncept peer-to-peer bančništva ima v Sloveniji velik potencial, Borza terjatev pa ima ambicijo, da z novo finančno platformo postane največji nebančni ponudnik financiranja za podjetja.«
 
O Borzi terjatev
 
Borza terjatev (www.borzaterjatev.si) je finančno start-up podjetje, ki je razvilo prvo spletno faktoring platformo in prvi peer-to-peer finančno posredniški sistem v Sloveniji. Borzo terjatev uporablja že preko 600 slovenskih podjetij, ki jim je Borza terjatev do danes zagotovila že več kot 23 milijonov EUR financiranja. Razvoj Borze terjatev preko Slovenskega podjetniškega sklada podpira Republika Slovenija prav tako pa tudi drugi domači in tuji finančni vlagatelji. Borza terjatev je prejemnica nagrade CESAwards 2016 za najboljši finančni start-up v regiji srednje Evrope.
 
 

Nazaj