Največji inovacijski ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij v JV Evropi išče kadrovsko okrepitev v podjetniškem oddelku!

23. 04. 2018

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. išče osebo, ki se bo pridružila energičnemu in dinamičnemu kolektivu, ter zasedla delovno mesto strokovnega sodelavca za razvoj področja kreativnih tehnologij in novih poslovnih modelov.

Delovne naloge, ki jih bo opravljal novi član ekipe:
- udejanjal strateške načrte družbe skozi podporo deležnikom in podjetjem članom Tehnološkega parka Ljubljana, ter jih povezoval s poslovnimi pobudami,
- oblikoval strokovne podlage, študije in analize na področju kreativnih in multimedijskih industrij, ter novih poslovnih modelov,
- v projektni skupini razvijal storitve in produkte družbe na področju kreativnih in multimedijskih industrij in novih poslovnih modelov,
- podpiral družbo pri vključevanju v pobude, projekte in mreže na prej navedenih področjih,
- sodeloval pri analizah povpraševanja in ponudbe potencialnih projektov iz prej navedenih področjih,
- prenašal dobro prakso razvoja storitev kreativnih, multimedijskih industrij in novih poslovnih modelov iz tujine na slovenska tla in navzven,
- uvajal digitalne tehnologije v podjetja,
- vodil posamezni vsebinski del projekta,
- izvajal naloge na projektih,
- sodeloval v projektnih skupinah.
Pričakujemo prijave kandidatov z že pridobljenimi izkušnjami na področju projektnega dela, z odličnim poznavanjem sodobnih podjetniških metodologij in znanj, ter poznavanjem domačega in tujega start up okolja.
Kandidat mora biti timska oseba, dosledna, dobro organizirana, z željo po učenju in usmerjenostjo v rezultate.

Od izbranega kandidata pričakujemo odlično pisno in govorno znanje angleškega jezika, ter vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj.
Zahtevana stopnja izobrazbe je zaključena VII. ali višja stopnja ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke (2. bol. st.), specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti VIII/1., doktorat znanosti VIII/2.).
Delovne naloge se bodo opravljale tako na sedežu družbe, kot pri poslovnih partnerjih v in izven Slovenije (pripravljenost kandidata na službene poti).
Zaposlitev je za določen čas, s poskusnim delom (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov katja.savor@tp-lj.si do 03.05.2018.

V kolikor bi imeli kakšna vprašanja v zvezi z razpisnimi pogoji, le-te posredujte na prej navedeni elektronski naslov.

Lep pozdrav,
ekipa Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o.

Nazaj