Nagrada odličnosti v pobudah civilne družbe

28. 08. 2017

Nagrada odličnosti v pobudah civilne družbe

Evropski ekonomsko-socialni odbor bo letošnjo nagrado odličnosti v pobudah civilne družbe podelil inovativnemu projektu za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja in podjetništva za prihodnost dela.

Posebni cilj nagrade za civilno družbo za leto 2017 je nagraditi inovativne pobude na ozemlju EU, s katerimi se želi doseči, da bi se na trg dela vključevali novi delavci (kot so mladi, zlasti mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), in osebe z migrantskim ozadjem) ter vse osebe, ki so oddaljene od trga dela in potrebujejo posebno podporo (kot so dolgotrajno brezposelni, ženske, ločene od trga dela, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin in osebe, ki živijo v revščini). Te pobude so že morale biti izvedene ali pa se še izvajajo.

Za nagrado EESO za civilno družbo lahko kandidirajo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad. Vrednost prve nagrade je 14 000 EUR; druge nagrade znašajo po 9 000 EUR. Če si prvo mesto enakovredno deli več kot en nagrajenec, se nagrade razdelijo tako: če sta podeljeni dve prvi nagradi, se vsaka od njiju podeli v znesku 11 500 EUR; če so podeljene tri prve nagrade, se vsaka podeli v znesku 10 600 EUR; če so podeljene štiri prve nagrade, je vrednost vsake od njih 10 250 EUR; če pa je podeljenih pet prvih nagrad, se vsaka podeli v znesku 10 000 EUR.

Nazaj